Onze verhalen

In 2020 gingen de centrale examens als gevolg van corona niet door. Leerlingen behaalden hun diploma op basis van de schoolexamens. Het CvTE ondersteunde vo-scholen en spande zich in om de overige examens zo goed mogelijk door te laten gaan. Betrokkenen bij de Staatsexamens vo en de cspe’s beroepsgericht (vmbo) blikken terug op een bewogen jaar.