‘De samenwerking met vakcollega’s is inspirerend’

Erik de Vries-Gonggrijp, docent Engels op het Horizon-college, maakt al vanaf de oprichting van de vaststellingscommissie mbo Engels B2, zo’n 8 jaar geleden, deel uit van deze club. Als lid van een vaststellingscommissie keur je de centrale examenopgaven en stel je ze vast. De leden van de vaststellingscommissie mbo Engels B2 zijn allemaal als docent Engels werkzaam bij een mbo-instelling. Deze en de andere vaststellingscommissies werken in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Hoe gaan jullie te werk?

‘In de beginfase was het best pionieren: waar moeten we op letten? Wat wordt onze werkwijze? We moesten ook nog wennen aan elkaar. Als commissie werken we nauw samen met Cito. In het mbo zijn er vijf afnameperioden per jaar. Elke keer moet er een nieuw examen zijn. Cito beheert de itembank en ieder jaar stellen het CvTE en Cito een target vast voor nieuwe opgaven. Vervolgens levert Cito ons, als commissie, de door hen geselecteerde examenteksten en kijk- en luisterfragmenten aan met een aantal voorbeeldvragen. De vaststellingscommissie beoordeelt of die wel of niet geschikt zijn. Komen ze overeen met de afspraken die we gemaakt hebben, bijvoorbeeld als het om gevoeligheden gaat?

Als de teksten én kijk- en luisterfragmenten zijn geselecteerd controleren we de complete examens: kloppen de fragmenten en staan de goede opgaven bij de fragmenten? Na de examenafname discussiëren we over de ‘bespreekitems’. Dit zijn items die Cito ons voorlegt op basis van een psychometrische analyse naar aanleiding van de antwoorden van examenkandidaten.

Onze commissie bestaat uit 4 leden en de voorzitter. Onlangs zijn er 2 nieuwe personen lid geworden. We vergaderen ongeveer een keer per maand en daarnaast bereid je die vergaderingen natuurlijk goed voor. In de loop der jaren hebben we een werkwijze ontwikkeld die zich heeft bewezen. Onze commissie werkt heel gestructureerd met duidelijke stappen en door ons opgestelde criteria.’

Is het goed te combineren met je werk als docent?

In principe is het een prachtige combinatie. Ik geef Engels aan examenkandidaten aan het Horizon-college, vestiging Alkmaar. Het is een leuke doelgroep. De leerlingen zijn zestien jaar of ouder, willen heel graag hun diploma halen, dus ook bij Engels behaal je eer aan je werk. Door omstandigheden geef ik helaas nog maar aan een beperkt aantal examenklassen les. Anderhalf jaar geleden is bij mij ALS vastgesteld en dat beperkt me. Ik zit inmiddels in een rolstoel. De commissievergaderingen zijn gelukkig grotendeels online. Dat werkt voor mij prima. Zo’n 3 keer per jaar vergaderen we op een rolstoeltoegankelijke locatie. Daar ga ik met de rolstoeltaxi naartoe. Het CvTE werkt aan alle kanten mee om te zorgen dat ik dit werk kan blijven doen. Ik ervaar volop medewerking en dat waardeer ik enorm.’

Wat maakt het lidmaatschap van de commissie boeiend?

‘Ik ben geïnteresseerd in het randgebeuren rondom onderwijs en examens en ben uit nieuwsgierigheid lid geworden. Ik vind het leuk om mijn kennis van de doelgroep én van mijn vakgebied in te kunnen brengen. Zelf leer ik ook veel. Je kijkt weer anders naar je eigen werk als docent. Ik heb veel meer inzicht gekregen in hoe toetsen werken en in hoe je een toets maakt. Verder vind ik het teamwerk in de commissie mooi. Hoe het ons met elkaar – stap voor stap - telkens weer lukt om goede examens te maken. Een heel boeiend proces. Ik raad het docent-collega’s absoluut aan om lid te worden van een vaststellingscommissie. Het geeft je de kans te reflecteren op je vak en de samenwerking met vakcollega’s is inspirerend’