Leren, inspiratie en ontmoeten

Marjorie Huisraad is docent biologie aan het Van der Meij College in Alkmaar. Ze geeft les aan bovenbouwleerlingen vmbo kb en bb. Al voor ze in 1993 vanuit Suriname naar Nederland kwam, stond ze voor de klas: ‘Ik zit al bijna m’n hele leven in het onderwijs.’ Sinds drie jaar is Marjorie examinator Staatsexamens vo. 

Marjorie Huisraad, examinator Staatsexamens vo

Bijzondere kandidaten

‘Als examinator moet je je kunnen en willen verdiepen in een kandidaat. Ik vind het fijn om mensen te helpen en er op een kundige, geduldige en respectvolle manier voor te zorgen dat ze hun mondelinge examen kunnen afleggen. Je komt zulke bijzondere kandidaten tegen. Soms hebben ze zich echt uit de ellende gevochten, dat is bewonderenswaardig.’ 

‘Er zijn verschillende soorten kandidaten die Staatsexamen vo afleggen,’ licht Marjorie toe: ‘Voor kandidaten uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan we zoveel mogelijk naar de scholen zelf, naar hun vertrouwde, veilige omgeving; dan zijn er de individuele kandidaten die niet of niet meer naar een reguliere school gaan, zij doen hun mondelinge Staatsexamen op één van de aangewezen locaties in het land, én er zijn ook nog de kandidaten, die bijvoorbeeld ziek zijn of in de gevangenis zitten, bij wie je als examinator ‘op bezoek’ gaat. Bij het mondeling zijn altijd twee examinatoren aanwezig: één die de vragen stelt en de ander die het protocol schrijft.’

Andere docenten ontmoeten inspireert

‘Ik doe graag naast mijn rol als docent nog wat extra’s. Ik werkte al voor de Algemene Onderwijsbond (AOb) en voor de Hogeschool van Amsterdam neem ik assessments af bij startende docenten, maar ik zocht nog andere uitdagingen. Een vacature voor examinator mondelinge Staatsexamens sprak me direct aan. De Staatsexamens vo vallen grotendeels in de zomervakantie. Daarnaast geef ik elke maandag les op een basisschool. Zo verbreed ik mijn netwerk, je ontmoet andere docenten van andere scholen en dat inspireert.’

Klankbordgroep

‘Afgelopen twee jaar hadden we met corona te maken. In 2020 was iedereen nog erg angstig, ikzelf ook. Ik ben diabeet, dus ik let goed op. Dit jaar was de angst wel minder, de regels waren helder en het protocol was bekend en duidelijk. Het bleek soms lastig voldoende examinatoren te vinden. Daarom heb ik dit jaar veel examens afgenomen, ook in augustus. En door de uitval van mensen liep de planning af en toe wat minder soepel.’ Sinds eind 2021 heeft het CvTE een klankbordgroep Mondelinge Staatsexamens ingesteld waar Marjorie lid van is. Daar kan ze haar feedback kwijt: ‘Vanaf 2022 komen we vier keer per jaar bij elkaar om praktische zaken te bespreken, ervaringen uit te wisselen en na te denken hoe we anderen kunnen enthousiasmeren om ook examinator te worden. Dat lijkt me leuk en nuttig om te doen.‘

Diverser aanbod aan examinatoren

‘Ik ben een echte recruiter en heb al aardig wat mensen meegekregen, van mijn eigen school, maar ook anderen, bijvoorbeeld via een oproep op Facebook. Het CvTE zou zijn gezicht nog meer op de scholen kunnen laten zien om ‘nieuw bloed’ te werven. Nu is de doorsnee examinator een oudere, en vooral nog witte man of vrouw: mijn wens is dat er meer jongere docenten en docenten van kleur solliciteren. We nemen ook mondelinge Staatsexamens af op Bonaire; voor de kandidaten daar zou het mooi zijn ook eens een donkere examinator tegenover zich te zien. Ook die horen bij het gezicht van het CvTE.’