‘Voor deze functie is het prettig dat ik de doelgroep goed ken’

Merel Dirkx werkt sinds mei 2022 als clustermanager Nt2 bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Na haar studie Nederlands werkte ze acht jaar als docent Nt2 en projectleider bij een taalschool. ‘Ik was daar al veel bezig met de Nt2-examens, dus de vacature voor clustermanager Nt2 trok me aan. Voor deze functie is het prettig dat ik de doelgroep goed ken.’

Merel Dirkx, clustermanager Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2)

Kennis van de doelgroep is een belangrijk voordeel bij de nieuwe Wet Inburgering 2021. Eén van de veranderingen in deze wet is namelijk dat het taalniveau B1 voor nieuwkomers de norm wordt. Voorheen was dat taalniveau A2. Merel: ‘De verwachting is dat er veel meer inburgeraars Staatsexamen Nt2 op niveau B1 zullen gaan doen. Maar hoeveel kandidaten dat zijn en in welk tempo ze zich melden is nu nog lastig te voorspellen, want de meeste kandidaten staan nu nog aan het begin van hun opleiding. Dat is best spannend, wij hebben ons goed voorbereid. We werken daarin nauw samen met onze partner DUO. DUO is verantwoordelijk voor de praktische en logistieke kant van het Staatsexamen Nt2.’

Aanpassen communicatie

‘Deze verandering heeft ook consequenties voor onze communicatie’, vertelt Merel. Zij heeft binnen het driekoppige CvTE-cluster Nt2 onder meer communicatie in haar takenpakket. ‘We verwachten dat kandidaten die onze website in de toekomst gaan bezoeken minder taalvaardig zullen zijn dan onze huidige Nt2-examenkandidaten. Daar zullen we in onze manier van communiceren rekening mee moeten houden. Daarnaast gaan we ons, behalve op doelgroepen als docenten en taalcoördinatoren in bibliotheken, ook richten op gemeenten. Gemeenten hebben namelijk de regie op de uitvoering van de Wet Inburgering gekregen. Daarvoor werk ik nauw samen met onze afdeling Communicatie, ik voed hen vanuit de inhoud en vanuit mijn kennis van de verschillende doelgroepen en van de ins en outs van het Nt2-onderwijs.’

Deelname beurzen

‘Voorheen lag een deel van de communicatie over het Staatsexamen Nt2 bij het Steunpunt Nt2, sinds januari doen we alle communicatie zelf. Op die manier willen we het CvTE ook voor de mensen in het Nt2-veld een ‘gezicht’ geven. Zo staan we in oktober en november bijvoorbeeld op drie beurzen: een beurs in Den Haag gericht op expats – ook die behoren tot onze doelgroep –, een congres van het tijdschrift LES voor Nt2-docenten en een congres van het LOWAN gericht op docenten Nederlands die werken in internationale schakelklassen. Een mooie uitdaging voor ons, gelukkig gaat ook een collega van onze afdeling Klantcontact mee. Zij krijgt alle vragen binnen, dus zij weet ook goed wat er speelt. We willen daar graag in gesprek met mensen om te horen wat hun informatiebehoefte is en waar ze tegenaan lopen.’

Samenwerking

Merel vertelt dat er nog meer projecten op de rol staan: ‘We gebruiken de uitkomsten van een lezersonderzoek om te bepalen hoe we Nt2-docenten en andere doelgroepen nog beter kunnen informeren. Ook zal onze website www.staatsexamensnt2.nl op termijn in een nieuw jasje gestoken worden. Dat bereiden we nu voor. Meer dan genoeg te doen, dus. Ik vind vooral het samenwerken met de verschillende partijen inspirerend en voel me thuis bij het CvTE: het CvTE heeft veel aandacht voor z’n personeel, er is bijvoorbeeld een mooi kennismakingsprogramma en het is een plek waar fijne mensen werken.’