Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren po, vo, mbo en Nt2. Het CvTE vervult deze opdracht samen met docenten en ketenpartners.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

@vestzakje via hen uitgeverijen op de hoogte zijn. ^LvZ 2/2

2 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

@vestzakje Beste Harald, begrijpelijk verzoek. Wij informeren docenten en examensecretarissen via Examenblad.nl. Daar en in de jaarlijkse Septembermededeling is de meest recente informatie te vinden. We hebben contact met de GEU om ervoor te zorgen dat 1/2

2 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

"Het zijn toch wel juweeltjes om dat soort examens te mogen doen." We vroegen slechtziende examenkandidate Janice en examinator Ton naar hun ervaringen met het mondelinge examen muziek. Bekijk het Backstage filmpje hier: bit.ly/2zgkVaL

4 dagen geleden
Volg @hetcvte