Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren po, vo, mbo en Nt2. Het CvTE vervult deze opdracht samen met docenten en ketenpartners.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

Tijdens de informatiebijeenkomst Centrale Eindtoets in Eindhoven volgende week opent @PieterHendrikse, voorzitter CvTE, de bijeenkomst. Wil je er ook bij zijn? Meld je aan via de link: bit.ly/2QPtuzC

1 dag geleden
Het CvTE @hetcvte

Veel bezoekers vandaag tijdens de informatiebijeenkomst in Zwolle! Op deze bijeenkomsten gaan wij graag in gesprek met het scholenveld over de eindtoets. Wil je er ook bij zijn? Meld je aan via de link: bit.ly/2QPtuzC pic.twitter.com/rsZ5btjVvj

2 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

Vanaf 2020 is het voor so/sbo-scholen verplicht om een eindtoets af te nemen. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets leent zich daar goed voor. Veel scholen in het so en sbo nemen de Centrale Eindtoets al af. Meer weten? Zie: bit.ly/2CCGaXA

6 dagen geleden
Volg @hetcvte