Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Wij hebben verschillende examens en toetsen onder onze hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Wij zijn een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voeren onze taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

@Charlotte9999 precorrectie Frans vmbo gl/tl is inmiddels gesloten. ^LvZ 2/2

6 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

@Charlotte9999 Voor de pre- en testcorrectie werven we zowel rechtstreeks via Examenblad .nl als via de vakverenigingen. Docenten kunnen zich dus ook rechtstreeks bij ons aanmelden. Wij zijn niet betrokken bij de wijze waarop vakverenigingen docenten werven. De aanmelding voor de 1/2

6 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

Alvast een voorproefje van de cover van onze nieuwe toetsboekjes Centrale Eindtoets 2020. Met dank aan @TitusDelft en @en_publique voor de fotoshoot van gisteren! pic.twitter.com/3FUoopcfmK

10 dagen geleden
Volg @hetcvte