Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Wij hebben verschillende examens en toetsen onder onze hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Wij zijn een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voeren onze taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

Na vandaag hebben scholen in alle Nederlandse regio's zomervakantie. We wensen alle scholieren een hele fijne vakantie toe!

2 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

@VerheuleT @MinOCW @MinisterieEZK We wensen je heel veel succes met deze nieuwe functie! We hopen je binnenkort te ontmoeten bij het College voor Toetsen en Examens.

5 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

@ArwenScholten @KajsaOllongren Beste Arwen, dank dat je dit onder de aandacht brengt. De vakinformatie voor dit schooljaar staat al vast, maar we gaan hiermee aan de slag voor de vakinformatie voor de komende jaren. ^LdT

9 dagen geleden
Volg @hetcvte