Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Wij hebben verschillende examens en toetsen onder onze hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Wij zijn een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voeren onze taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

Alvast een voorproefje van de Centrale Eindtoets van 2020: zo zien de opgavenboekjes er dit schooljaar uit! pic.twitter.com/8IdiXunQHC

1 dag geleden
Het CvTE @hetcvte

Benieuwd hoe docenten meewerken aan de examens dit schooljaar? Op Examenblad kun je meer lezen over docentbetrokkenheid. Via de link 'docentvertegenwoordiging commissies' kun je ook zien hoeveel docenten per commissie betrokken zijn: bit.ly/31212z2

6 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

“Docent moet zoveel mogelijk invloed hebben op het geschiedenisonderwijs dat hij wil geven. Docenten zijn onze gesprekspartners”, zei Jan van Miert van het CvTE gisteren in De Balie in het debat 'Wie bepaalt de inhoud van de geschiedenisles’ Kijk terug via bit.ly/2M2TJ61

7 dagen geleden
Volg @hetcvte