Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren po, vo, mbo en Nt2. Het CvTE vervult deze opdracht samen met docenten en ketenpartners.

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

@ICTMart @michelboer Beste Mart, graag zouden we telefonisch contact met je opnemen voor een gesprek over de proeftoets. Als je zo’n gesprek op prijs stelt, zou je ons dan je telefoonnummer in een privébericht kunnen sturen? ^LdT

1 dag geleden
Het CvTE @hetcvte

De conceptsyllabus geschiedenis h/v vanaf 2021 is vernieuwd. Om de syllabus definitief te maken hebben wij de mening van docenten nodig. Vul de veldraadpleging in via de link: bit.ly/2CiHrOP

3 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

Hoe komt een syllabus voor de centrale examens tot stand? We gingen backstage bij de syllabuscommissie geschiedenis havo/vwo om hen te vragen hoe de vernieuwing van deze syllabus in zijn werk ging: bit.ly/2Gt6Jfu

4 dagen geleden
Volg @hetcvte