Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Wij hebben verschillende examens en toetsen onder onze hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Wij zijn een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voeren onze taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

@xPARASTOE_ Geen probleem, ik stuur je zsm een pb.

6 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

@xPARASTOE_ Hallo! Dank je wel voor je vraag. Om ervoor te zorgen dat deze bij de juiste collega terechtkomt zou ik je graag vragen om je vraag wat uitgebreider toe te lichten. Dit mag in deze lijn, of in pb. Ik hoor graag van je! ^LdT

6 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

Opvallend veel studenten met autisme op universiteit dankzij staatsexamen: bit.ly/2Z5vMOK

7 dagen geleden
Volg @hetcvte