Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren po, vo, mbo en Nt2. Het CvTE vervult deze opdracht samen met docenten en ketenpartners.

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

@lierop_sandra Hallo Sandra! Je vakdocent bepaalt bij het nakijken of je berekening juist is. Om te weten of je berekening klopt kun je dus contact opnemen met je docent. ^LdT

2 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

@rens_dg @Cito Hallo Rens! We begrijpen goed dat je niet voor verrassingen wilt komen te staan als het om je eindcijfers gaat. Leerlingen kunnen met vragen over examens contact opnemen met @LAKStweets, zij kunnen je verder helpen! ^LdT

2 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

@ohjeetwee @Cito Hallo Annemarie, dank je wel voor je opmerking! Aangezien je deze ook via de Examenlijn stuurde hebben we je via dat kanaal een antwoord gestuurd. ^LdT

2 dagen geleden
Volg @hetcvte