Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren po, vo, mbo en Nt2. Het CvTE vervult deze opdracht samen met docenten en ketenpartners.

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

Docenten Nederlands zijn vandaag aan de slag gegaan met testcorrectie van het examen Nederlands vwo. pic.twitter.com/c2Dy90dDFq

1 dag geleden
Het CvTE @hetcvte

Vandaag testcorrectie scheikunde vwo. Docenten bekeken het voorlopige correctievoorschrift en gaven feedback. Discussies op het scherpst van de snede! Het definitieve correctievoorschrift staat morgen om 17 uur online.

2 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

Toch examenbesprekingen Frans vmbo en havo! Het sectiebestuur Frans van Levende Talen (LT) stuurt de leden vandaag een uitnodiging. LT is voor het CvTE het communicatiekanaal voor feedback op de examens. Belangrijke rol voor docenten: meedenken hoe het anders en beter kan.

2 dagen geleden
Volg @hetcvte