Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Wij hebben verschillende examens en toetsen onder onze hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Wij zijn een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voeren onze taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

Ben je een ervaren docent Engels mbo (liefst zorg & welzijn)? En wil je een bijdrage leveren aan de centrale examens Engels mbo? Dan zijn wij naar jou op zoek als lid voor de vaststellingscommissie Engels B2. Reageer via info@cvte.nl (o.v.v. vacature Engels mbo).

1 dag geleden
Het CvTE @hetcvte

@ErnoEskens vakvereniging. Overigens zitten in onze commissies ook altijd docenten filosofie. Zie: bit.ly/2PaSTaW ^LdT 2/2

1 dag geleden
Het CvTE @hetcvte

@ErnoEskens Beste Erno, de syllabus en onze taak beperkt zich tot het landelijke, centraal examen. In het schoolexamen is er voor scholen en docenten filosofie ruimte om eigen inhoudelijke keuzes te maken. Ik raad je aan vooral met docenten filosofie in gesprek te gaan of met de 1/2

1 dag geleden
Volg @hetcvte