Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Wij hebben verschillende examens en toetsen onder onze hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Wij zijn een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voeren onze taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

Alvast een voorproefje van de cover van onze nieuwe toetsboekjes Centrale Eindtoets 2020. Met dank aan @TitusDelft en @en_publique voor de fotoshoot van gisteren! pic.twitter.com/3FUoopcfmK

2 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

Gevraagd: nieuwe examinatoren staatsexamens vo 2020. Voor alle vakken in het vmbo, havo en vwo, m.u.v. de vakken Frans en Duits. Interesse? bit.ly/2O0zVS2

2 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

Eindrapporten verkenningstraject syllabi beschikbaar: in 2018-2019 organiseerden we focusgroepen met docenten biologie, natuurkunde en scheikunde. De eindrapporten voor deze drie vakken kun je via de link inzien: bit.ly/308iFgj

4 dagen geleden
Volg @hetcvte