Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Wij hebben verschillende examens en toetsen onder onze hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Wij zijn een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voeren onze taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

@ArwenScholten @KajsaOllongren Beste Arwen, dank dat je dit onder de aandacht brengt. De vakinformatie voor dit schooljaar staat al vast, maar we gaan hiermee aan de slag voor de vakinformatie voor de komende jaren. ^LdT

3 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

Werk je in het hoger onderwijs en wil je meewerken aan de kwaliteit van de centrale examens? Het College voor Toetsen en Examens is op zoek naar een voorzitter voor de vaststellingscommissie Engels havo-vwo: bit.ly/2nRInTQ

6 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

@Rekentube Beste Henk, vragen over rekenonderwijs in het vo kunnen het best gesteld worden aan @Steunpuntvo. ^LvZ

10 dagen geleden
Volg @hetcvte