Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren po, vo, mbo en Nt2. Het CvTE vervult deze opdracht samen met docenten en ketenpartners.

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

De conceptsyllabus geschiedenis h/v vanaf 2021 is vernieuwd. Om de syllabus definitief te maken hebben wij de mening van docenten nodig. Vul de veldraadpleging in via de link: bit.ly/2CiHrOP

14 uur geleden
Het CvTE @hetcvte

Hoe komt een syllabus voor de centrale examens tot stand? We gingen backstage bij de syllabuscommissie geschiedenis havo/vwo om hen te vragen hoe de vernieuwing van deze syllabus in zijn werk ging: bit.ly/2Gt6Jfu

1 dag geleden
Het CvTE @hetcvte

@IreneHoogenband @Cito Wat vervelend, Irene! We weten van de issues en zijn bezig ze op te lossen. Kan je ze bij de Helpdesk melden als je dat nog niet hebt gedaan? (050) 59 97 799 of info@centraleeindtoetspo.nl. Alle scholen die zich hebben gemeld krijgen bericht als de problemen zijn verholpen. ^LdT

1 dag geleden
Volg @hetcvte