Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren po, vo, mbo en Nt2. Het CvTE vervult deze opdracht samen met docenten en ketenpartners.

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

Meer weten over de staatsexamens Nt2? Volg de Facebook-pagina: bit.ly/2ySspSy

3 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

Op weg naar de adaptieve digitale Centrale Eindtoets: wat verandert er de komende jaren? bit.ly/2hL5eOW pic.twitter.com/S2QvXa5oOI

4 dagen geleden
Geretweet door @hetcvte
eric welp @ericwelp
4 dagen geleden
Volg @hetcvte