Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Wij hebben verschillende examens en toetsen onder onze hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Wij zijn een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voeren onze taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

Wil je dit schooljaar staatsexamens vo doen? De aanmelding is nu geopend: bit.ly/2Pcbsu0. Je kunt je aanmelden tot en met 31 januari 2020.

1 dag geleden
Het CvTE @hetcvte

Meer weten over de Centrale Eindtoets in 2020? Je kunt je nog aanmelden voor een van de informatiebijeenkomsten op 29 oktober, 31 oktober en 4 november: bit.ly/2IZukby

1 dag geleden
Geretweet door @hetcvte
Laurentius Stichting @LaurentiusSt

Voorproefje van de Centrale Eindtoets van 2020: zo zien de opgavenboekjes er dit schooljaar uit! Leerlingen van onze Titus Brandsmaschool in Delft hebben hier ‘model’ voor gestaan. Wat is er nou leuker dan een toets maken uit een boekje waar je zelf op staat? Dank aan @hetcevte twitter.com/hetcvte/status…

2 dagen geleden
Volg @hetcvte