Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert zijn taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

"Dankzij de betrokkenheid en inzet van velen hebben we sterk werk kunnen maken van kwalitatief hoogwaardige centrale toetsen en examens." Het jaarverslag over 2018 staat nu online: bit.ly/2CnJcNt

6 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

Vanavond organiseren we een bijeenkomst "Aan de slag met examencorrectie". Docenten havo/vwo en vakmasterstudenten gaan praktisch en vakspecifiek aan de slag met wat er zoal komt kijken bij de examencorrectie van de centrale examens.

8 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

@JFKoopmans @Cito voorbereiden op het examen. Informatie over een goede voorbereiding moeten leerlingen krijgen van hun docenten. ^LdT 2/2

9 dagen geleden
Volg @hetcvte