Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren po, vo, mbo en Nt2. Het CvTE vervult deze opdracht samen met docenten en ketenpartners.

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

Scholen hebben nog een week om zich in te schrijven voor een eindtoets. Schrijf je aan voor de Centrale Eindtoets via de site: bit.ly/2BJFYVr

20 uur geleden
Het CvTE @hetcvte

@alfreddonker @Cito taskforce in waar ook Bartimeus aan deelneemt. Dit kost echter veel technische aanpassingen en aanpassingen van de toets items. Ons doel is om bij de afname van 2020 eerste stappen gezet te hebben. ^LdT 2/2

23 uur geleden
Het CvTE @hetcvte

@alfreddonker @Cito Hallo Alfred, dank je wel voor je vraag. Dit is natuurlijk een belangrijk onderwerp. We stellen alles in het werk om de digitale adaptieve Centrale Eindtoets voor zoveel mogelijk leerlingen toegankelijk te maken. Voor blinde en slechtziende leerlingen richten we een 1/2

23 uur geleden
Volg @hetcvte