Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert zijn taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

Vandaag keek een groep docenten naar het voorlopige correctievoorschrift kunst (algemeen) havo. Op woensdag 22 mei om 17 uur komt de definitieve versie online. Kijk voor meer informatie op: bit.ly/2M9Szrc

7 uur geleden
Het CvTE @hetcvte

@LokoCartoons Wat jammer dat je hiermee verkeerde informatie verspreid. @Cito heeft geen fout gemaakt en de adviezen van de Centrale Eindtoets zijn correct: cvte.nl/actueel/nieuws…

10 uur geleden
Het CvTE @hetcvte

@JFKoopmans Beste Jente, wij gaan alleen over de Centrale Eindtoets. Voor informatie over andere eindtoetsen verwijzen we je graag door naar de website van OCW: rijksoverheid.nl/onderwerpen/sc…

11 uur geleden
Volg @hetcvte