Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert zijn taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

We wensen alle kandidaten die de komende weken mondelinge examens voor de staatsexamens vo doen heel veel succes!

1 dag geleden
Het CvTE @hetcvte

@TacoTersteeg @Cito Over je vragen over de NVON: we adviseren je om het verslag van de examenbespreking van de NVON op te zoeken, daarin is onze reactie (van de Examenlijn) opgenomen: bit.ly/2XZSojQ

4 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

@TacoTersteeg @Cito De pretest heeft als doel de moeilijkheid van de examenopgaven vast te stellen ten behoeve van de normering. Meer informatie over wat de pretest inhoudt vind je in ons filmpje over de N-term: bit.ly/2IWLlCh

4 dagen geleden
Volg @hetcvte