Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert zijn taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

In maart 2019 start de afname van de Staatsexamens Nt2 weer. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op staatsexamensnt2.nl: bit.ly/2IoJ4CF

1 dag geleden
Het CvTE @hetcvte

@JandeVries_FN Hallo Jan, literatuur wordt in de schoolexamens getoetst en niet in de centrale examens. Je docent kan je het beste verder helpen met deze vraag, en als deze het niet kan, is er voor scholieren @LAKStweets. Veel succes met je examens! ^LdT

2 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

@JandeVries_FN Hallo Jan! Voor vragen over het PTA (het programma toetsing en afsluiting) van je school kan je het beste bij je eigen docent terecht. Wij gaan alleen over de centrale examens, en niet de schoolexamens. ^LdT

2 dagen geleden
Volg @hetcvte