Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert zijn taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

Vandaag is ook de inhaalperiode voor de Centrale Eindtoets afgesloten.

15 uur geleden
Het CvTE @hetcvte

Wist je dat het beroemde schilderij Gernika over de Spaanse Burgeroorlog, dat Pablo Picasso schilderde in 1937, pas in 1981 naar Spanje mocht terugkeren? Wil je meer weten? Lees dan de tekst hierover in het examen Spaans vwo: bit.ly/2wf2kK0 pic.twitter.com/6t2s4sHMiH

1 dag geleden
Het CvTE @hetcvte

Vandaag keek een groep docenten naar het voorlopige correctievoorschrift Frans vwo. Op vrijdag 24 mei om 17 uur komt de definitieve versie online. Kijk voor meer informatie op: bit.ly/2YGzXRh

1 dag geleden
Volg @hetcvte