Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren po, vo, mbo en Nt2. Het CvTE vervult deze opdracht samen met docenten en ketenpartners.

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

Het cijfer voor de rekentoets vwo telt niet meer mee voor het vwo-diploma: bit.ly/2ASecGI

1 dag geleden
Het CvTE @hetcvte

Wil je dit jaar staatsexamens vo doen? Je kunt je nog aanmelden tot en met 31 december! bit.ly/2dhKm2v

1 dag geleden
Geretweet door @hetcvte
Pieter Hendrikse @PieterHendrikse

Ten kantore van @hetcvte terugblikken op #2017 :prachtig en succesvol examenjaar, met overigens belangrijke leermomenten voor nog meer transparantie, kwaliteitszorg en ketenregie!

1 dag geleden
Volg @hetcvte