Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren po, vo, mbo en Nt2. Het CvTE vervult deze opdracht samen met docenten en ketenpartners.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

Veel scholen in het so en sbo nemen de Centrale Eindtoets al af. Ook benieuwd naar de Centrale Eindtoets? Schrijf uw school dan in voor de proeftoets of de Centrale Eindtoets 2019. bit.ly/2OVmTGr

2 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

Wil je dit schooljaar staatsexamen doen? Meld je dan vóór 31 december aan: bit.ly/2Pcbsu0

2 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

Lees hier ons antwoord op het verzoek van @knag om de atlas als hulpmiddel te handhaven in het centrale examen aardrijkskunde havo en vwo: bit.ly/2PIAjTt

2 dagen geleden
Volg @hetcvte