Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren po, vo, mbo en Nt2. Het CvTE vervult deze opdracht samen met docenten en ketenpartners.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Geretweet door @hetcvte
LAKS @LAKStweets

Schooljaar voor regio zuid is vandaag alweer begonnen, veel succes en plezier dit jaar! Tot snel! 😄

15 uur geleden
Het CvTE @hetcvte

Voor dove en slechthorende leerlingen die een schrijf- en gebarentolk nodig hebben bij hun mondelinge examens is de aanvraag van een tolk eenvoudiger geworden: bit.ly/2nBEB2y

7 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

@BonZQi_LD @theNUC1 Hallo! Het werk van staatsexamenkandidaten wordt op dezelfde manier nagekeken als bij reguliere examenkandidaten: dit gebeurt door 2 correctoren, van wie in ieder geval de 2e corrector de kandidaat niet kent. Correctoren kijken examens volgens de correctievoorschriften na. ^LdT

7 dagen geleden
Volg @hetcvte