Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren po, vo, mbo en Nt2. Het CvTE vervult deze opdracht samen met docenten en ketenpartners.

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

De Centrale Eindtoets is dit jaar digitaal en adaptief. Wat houdt dat eigenlijk in? Bekijk de animatie om meer te weten te komen: bit.ly/2DfOZ67

2 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

@Manalsmiles_ behaalde cijfer voor de rekentoets. Je zal de rekentoets dus opnieuw moeten maken. Je hebt wel weer vier nieuwe kansen om de rekentoets af te leggen. ^LvZ

2 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

@Manalsmiles_ Ik begrijp dat je leerling bent. Leerlingen kunnen hun vragen stellen aan het LAKS, @LAKStweets. Het Examenbesluit VO zegt het volgende over de rekentoets: Als je de rekentoets in het voorlaatste leerjaar (5 vwo) hebt afgelegd en je blijft zitten, dan vervalt het 1/2

2 dagen geleden
Volg @hetcvte