Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert zijn taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW.

Direct naar

Tweets @hetcvte

Het CvTE @hetcvte

Vragen over staatsexamens vo? Of wil je werken als examinator bij de staatsexamens vo? Bezoek op donderdag, vrijdag en zaterdag onze stand op de #NOT2019! Projectleider staatsexamens vo Martin van Reeuwijk nodigt je van harte uit bit.ly/2Cy1drt

2 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

Vragen over de Centrale Eindtoets? Stel ze ons op de #NOT2019! Projectleider po Margit van Aalst nodigt je van harte uit op onze stand! bit.ly/2FDLP00

3 dagen geleden
Het CvTE @hetcvte

Ontmoet voorzitter van het College voor Toetsen en Examens Pieter Hendrikse op de #NOT2019. Hij is aanwezig op onze stand op de ochtend van de opening, dinsdag 22 januari. Lees nu alvast zijn blogs: bit.ly/2FvpF0G

4 dagen geleden
Volg @hetcvte