De impact van wijzigingen aan onze digitale systemen

Sinds februari 2021 werkt Nassreddine Oufkir bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) als business analist NMP. Deze laatste drie letters staan voor Nederlands als tweede taal (NT2), Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en Primair Onderwijs (PO). Het is een nieuwe functie binnen de organisatie. Wat doet een business analist bij een organisatie als het CvTE? De 26-jarige Nassreddine licht zijn werk toe.

Nassreddine Oufkir, oud-medewerker

‘Nadat ik mijn Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de VU in Amsterdam had afgerond, heb ik een IT-Traineeship gedaan en ben daarna in dienst getreden als IT Business Engineer bij een grote leasemaatschappij. Daarnaast heb ik een Master Business Proces Management en IT gevolgd en afgerond. Na een paar jaar begon er iets te knagen. Ik realiseerde me dat ik met mijn werk een meer maatschappelijk doel wilde dienen, het liefst bij de overheid. Op mijn zoektocht kwam ik de vacature voor deze functie tegen. Daarmee vielen dingen op zijn plaats: tijdens mijn studie heb ik scholieren met hun huiswerk begeleid en kinderen gecoacht. Mijn interesse in IT en onderwijs komen in deze functie heel mooi samen.'

Warm bad

Nassreddine begon bij het CvTE midden in de lockdownperiode. ‘Vanaf mijn eerste werkdag ging (en gaat) eigenlijk alles online, maar het voelde direct als een warm bad. Ik werd positief verrast door de grote bereidheid van collega’s om mij te helpen. Online ervoer ik nauwelijks  barrières om elkaar te kunnen bereiken.’ Dat warme welkom droeg ertoe bij dat Nassreddine snel ingewerkt was en kon bijdragen aan de doelen van het CvTE. 

Doorontwikkeling Facet

Op de vraag hoe hij als business analist kan bijdragen aan de doelen van het CvTE antwoordt hij: ‘Een business analist is iemand die de balans probeert te vinden tussen wat een organisatie nodig heeft en wat er technisch mogelijk is.’ Hij legt dit uit aan de hand van een concreet voorbeeld: de doorontwikkeling van Facet, het digitale systeem voor het afnemen van toetsen en examens. ‘Momenteel is er een nieuwe Facet-update. Bij een update veranderen er een aantal zaken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een beveiligingsupdate, maar het kunnen ook andere soorten wijzigingen zijn, zoals het aanpassen van het computerscherm om planningen van toetsen in te voeren. De inhoud van een update kan per keer verschillen. Voorafgaand aan de update stemmen wij met DUO, als technisch beheerder van Facet, de inhoud van de update uitvoerig af. Mijn taak is om te analyseren wat de impact van deze verandering is. Al onze digitale toetsen en examens worden afgenomen in Facet. Het is dus belangrijk om overkoepelend te kijken. Een wijziging die bijvoorbeeld wenselijk is voor de centrale examens mbo, kan ook gevolgen hebben voor de digitale afnames van de Centrale Eindtoets. Daarom onderzoek ik uitgebreid wat de gevolgen zijn van een wijziging. Wat merken de verschillende sectoren binnen het CvTE ervan, wat betekent het voor de ketenpartners, zoals de toetsontwikkelaars Cito en bureau ICE? En natuurlijk: zijn er gevolgen voor de studenten en leerlingen die een toets of examen gaan maken?'

Samen sterker

'Behalve analytisch kunnen denken zijn communicatie en samenwerking noodzakelijke voorwaarden voor deze functie. De uitdaging om een wijziging of verandering te bespreken is om bij betrokkenen hun verwachtingen te checken en niet op voorhand al aannames te doen. Als business analist voor zowel NT2, MBO als PO analyseer ik wat de overeenkomsten zijn tussen de sectoren, en onderzoek ik samen met de belanghebbenden hoe we elkaar kunnen versterken en van elkaar kunnen leren. Daarnaast werk ik natuurlijk nauw samen met mijn collega business analist voor het voortgezet onderwijs. Dat alles werpt zijn vruchten af, de implementatie van de nieuwe Facet-update 10.1 is gelukt.’

Nassreddine's werkzaamheden op Instagram

In oktober 2021 heeft Nassreddine een maand lang ons Instagram-account overgenomen om te laten zien wat hij zoal doet als business analist bij het CvTE.

Andere collega's in de rubriek Onze verhalen hebben daarna het stokje overgenomen.