'Staatsexamens professionaliseren en toekomstbestendig maken'

De maand maart is een drukke maand voor Violet Annaert. Zij coördineert de informatie- en instructiedagen voor vakvoorzitters, locatievoorzitters en (nieuwe) examinatoren van de staatsexamens voortgezet onderwijs (vo). Op vier achtereenvolgende zaterdagen in maart komen alle betrokkenen bij de afname van de staatsexamens bij elkaar in Amersfoort. In juni is er nog een terugkomdag. 

Violet Annaert, medewerker staatsexamens voortgezet onderwijs

Violet begon vorig jaar op 1 februari bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Ze is afgestudeerd in Oude Geschiedenis. Voor haar overstap naar het CvTE werkte ze bij een internationale zakenreisorganisatie waar ze in het marketingteam zat en o.a. tijdschriften maakte en webinars organiseerde. ‘Maar ik zocht toch liever een organisatie waar ik meer kon betekenen voor de maatschappij. De vacature bij het CvTE paste daar goed bij. Ik kende de wereld van de staatsexamens via mijn vader, die al jaren betrokken is bij de staatsexamens, momenteel als vakvoorzitter maatschappijleer. Vorig jaar werd ik gelijk in het diepe gegooid met de organisatie van de opleidingsdagen voor examenbetrokkenen in maart. Voor de logistieke kant van deze dagen  werken we samen met DUO.’

Blessure

Des te vervelender was het voor Violet dat ze afgelopen zomer een tijdje uit de running was vanwege een zware schouderoperatie: ‘Ik was dacht ik goed herstellende na een ongelukkige val tijdens het hardlopen waarbij mijn rechterschouderblad doormidden brak. Helaas bleek afgelopen voorjaar dat het weefsel opengescheurd was en ik onder het mes moest. Ik kon en mocht niks meer, had heel veel pijn. Langzaamaan gaat het beter. Ik was zo blij toen ik weer met de trein naar kantoor kon. En inmiddels kan ik ook weer fietsen. Mijn doel is alles pijnvrij te kunnen doen en weer een marathon te lopen.’

Examinering en professionalisering

‘De komende opleidingszaterdagen in maart beginnen we op de eerste zaterdag met de groep nieuw geworven examinatoren en locatievoorzitters. In de plenaire openingssessie zal programmamanager Angélique Coenraads stil staan bij nieuwe (politieke) ontwikkelingen rond de staatsexamens vo en daarna geven voorzitters van de verschillende vakgroepen instructie aan de nieuwe examenbetrokkenen over de in’s en out’s van het mondelinge examineren. We werken zelfs met proefkandidaten: leerlingen die examenkandidaten spelen, dat is heel nuttig en waardevol. De tweede zaterdag is voor vakvoorzitters en locatievoorzitters, en de laatste twee zaterdagen zijn bestemd voor alle examinatoren, in totaal verwachten we ruim 800 mensen. Dan geven de vakvoorzitters onder andere up-to-date informatie over de mondelinge examens, zoals over het schrijven van protocollen. Een plenair onderdeel is een lezing over examenkandidaten met autisme, verzorgd door het Leo Kannercollege met praktische tips die aansluiten op de examinering. Meer dan vijftig procent van de deelnemers aan de staatsexamens vo zijn leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het is dus belangrijk dat examinatoren goed kunnen inspelen op deze doelgroep.’

Verbeteragenda

Het CvTE voert sinds 2022 de Verbeteragenda staatsexamens vo uit met als doel in drie jaar tijd de staatsexamens te professionaliseren en toekomstbestendig maken. Eén van de onderdelen daaruit is de mogelijke inzet van vso-docenten die de college-examens afnemen op de eigen vso-school. Violet licht toe: ‘Regel is dat docenten geen examinator op de eigen school mogen zijn. Tegelijkertijd kennen de vso-docenten de leerlingen en de verschillende problematieken het beste. Docenten in het reguliere onderwijs zijn daar logischerwijs minder mee bekend. Er wordt nu gekeken of vso-docenten gekoppeld kunnen worden aan ervaren staatsexamen-examinatoren. Dat zou ook een ander probleem, namelijk het tekort aan examinatoren, deels kunnen verlichten. Vorig jaar is hiervoor een project gestart en dat is goed bevallen. Verder neem ik deel aan het project TOPIC, een project dat bijdraagt aan de professionalisering van examinatoren en vak- en locatievoorzitters. Zo onderzoeken we samen met examenbetrokkenen welke vragen er leven, en hoe we online trainingsmogelijkheden kunnen aanbieden en verbeteren. Vanuit mijn meer zakelijke achtergrond hoop ik hieraan een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.’

Toewijding

‘Ons team Staatsexamens is een jong, nieuw team, we groeien en worden professioneler, dat is een interessante beweging. Mijn functie is nog in ontwikkeling en binnen elk project vervul ik verschillende rollen. De combinatie van inhoudelijk en organisatorisch maakt het leuk. Ik word heel gelukkig van deze baan. Het is heel fijn om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan een maatschappelijk relevant vraagstuk. Vorig jaar heb ik een aantal schoollocaties in het voortgezet speciaal onderwijs bezocht, dan merk je pas echt wat het voor bijvoorbeeld een meervoudig gehandicapte leerling betekent dat hij of zij examen kan doen. Ook dit jaar ga ik met collega’s weer op tournee langs de examenlocaties. Persoonlijke contacten zijn zo belangrijk en het is geweldig om te zien hoe toegewijd en gemotiveerd iedereen is om van de staatsexamens een succes te maken.’