Sfeer tijdens de examenperiode heel bijzonder

Madeleine Vliegenthart is ruim acht jaar voorzitter van de vaststellingcommissie wiskunde vmbo. ‘Mijn zittingsperiode loopt af, ik blijf tot er een vervanger is geworven. Het is geweldig leuk werk. Ik heb zelf jarenlang wiskundeles gegeven op een vmbo-school in Rotterdam en ook examenklassen gehad. Nog altijd vind ik de sfeer tijdens zo’n examenperiode heel bijzonder.'

Madeleine Vliegenthart, voorzitter vaststellingscommissie wiskunde vmbo

'De eindexamenkandidaten van dit schooljaar zitten nu midden in hun eindexamenperiode. Net als vorig jaar kunnen leerlingen in het voorgezet onderwijs de centrale examens spreiden over het eerste en het tweede tijdvak en krijgen zij een extra herkansing voor het centrale examen.’ 

In de acht jaar dat Madeleine voorzitter is, is er in de werkwijze van de commissie niet veel veranderd: ‘De commissie bestaat naast mijzelf uit docentleden met ervaring in het lesgeven van wiskunde aan vmbo-examenklassen. We zijn inmiddels een geoliede machine en werken al lang samen. We beoordelen de examenopgaven die door Cito in samenwerking met docenten ontwikkeld zijn en stellen de examens vast. Ons doel is te komen tot een goed en evenwichtig examen dat recht doet aan alle niveaus.' 

'Voor het examen wiskunde vmbo gaat het om drie centrale examens: vmbo kader (kb), vmbo basis (bb) en het examen voor de gemengde en theoretische leerweg (gl/tl). De meeste scholen kiezen er voor het basis en kader examen digitaal af te nemen, een enkele school kiest nog voor examens op papier. Het examen wiskunde gl/tl kunnen leerlingen alleen op papier maken.’  

Docentbetrokkenheid

Madeleine is enthousiast over hoe het College voor Toetsen en Examens (CvTE), als regisseur van de centrale examens, docenten bij dit hele proces betrekt: ‘Docenten hebben zitting in de diverse commissies en helpen bijvoorbeeld bij het pretesten van examenopgaven. De CvTE-organisatie is goed zichtbaar. Ook de regiobijeenkomsten die het CvTE organiseert en de samenwerking met vakverenigingen zorgt ervoor dat veel docenten worden bereikt.’

Normering

‘Na afname van de examens beantwoorden we via de Examenlijn van het CvTE vragen van docenten. Daar zitten we nu middenin. Van Cito ontvangen we daarna de analyses van de scores per toetsvraag. Wij beoordelen die analyses en overleggen met onze Cito-partners en het CvTE. Ook betrekken we de klachten van leerlingen daarbij die binnenkomen via het LAKS. Al die input leidt uiteindelijk tot een weloverwogen N-term.’

Madeleine licht toe: ‘De N-term voor een examen bepaalt de grens tussen voldoende en onvoldoende. De eindexamenkandidaten van dit jaar hebben vanaf 2020 minder (fysiek) les gehad waardoor ze zich anders moesten voorbereiden op het eindexamen. Vandaar dat net als vorig jaar vanwege corona de N-term op een andere manier wordt vastgesteld dan in eerdere jaren.’

Via een zorgvuldige procedure stelt het CvTE de N-term vast. In de video normering 2022 wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

Bijzondere lichting

‘Ik ben dit jaar heel benieuwd naar de vmbo-examenuitslagen, want dit is een bijzondere lichting examenkandidaten die al vanaf klas 2 met lockdowns te maken heeft gehad. Door de verschillen tussen digitaal en op papier examineren én door het extra tijdvak vanwege corona was het bekendmaken van de uitslag op eenzelfde datum voor vmbo en havo/vwo dit jaar helaas geen optie. Op 15 juni ontvangen vmbo basis- en kaderleerlingen de uitslag. Dat is iets later dan de havo/vwo- en de gl/tl-leerlingen die op 9 juni weten of ze geslaagd zijn. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat straks de vlag uit kan. Dat gun ik elke leerling.’ 

Volg Madeleine op Instagram

Deze maand neemt Madeleine ons mee in haar werk voor het CvTE op ons Instagram-account.