Privacy

Het College voor Toetsen en Examens is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en volgt het privacy statement van dit ministerie.

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt het College voor Toetsen en Examens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet het CvTE aan de privacywetgeving.

Hoe gaat het College voor Toetsen en Examens om met uw persoonsgegevens?

Het College voor Toetsen en Examens gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt de Rijksoverheid uw gegevens niet om u ook andere brochures toe te sturen. Behalve als dit staat aangegeven bij het formulier. 

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

De Rijksoverheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.