60 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Jaarverslag 2017

In het jaarverslag 2017 van het College voor Toetsen en Examens worden de activiteiten en resultaten wat betreft de uitvoering...

Publicatie | 15-03-2018

Collegeleden en hun nevenfuncties

Naast hun lidmaatschap van het College voor Toetsen en Examens hebben de collegeleden en hun plaatsvervangers nog andere...

Publicatie | 21-12-2017

Overzicht vacatures leden vaststellingscommissies schooljaar 2018-2019

Publicatie | 21-12-2017

Vacature moderator discussieplatform wiskunde vmbo kb

Publicatie | 21-12-2017

Vacature moderator discussieplatform aardrijkskunde vmbo kb

Publicatie | 21-12-2017

Informatie voor nieuwe examinatoren staatsexamens vo

Examinatoren houden zich bezig met zowel de correctie van de centrale examens als met afnemen van de vaak mondelinge...

Publicatie | 20-11-2017

Rapportage referentieniveaus 2016-2017

In deze jaarlijkse rapportage doet het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verslag van de resultaten in 2016-2017 op de...

Rapport | 01-11-2017

Facet geslaagde examensoftware

In dit boekje (2017) kunt u lezen wat Facet precies is, hoe Facet tot stand is gekomen en wat Facet betekent voor het denken...

Publicatie | 26-06-2017

Infographic examencyclus

Infographic van de examencyclus van de centrale examens vo, eerder gepubliceerd in Prima Onderwijs, juni 2017.

Publicatie | 15-06-2017

Docentbetrokkenheid en examencyclus

Aan de basis van elk examen staan docenten die lesgeven in eindexamenklassen van het vak en het schooltype van het centraal...

Publicatie | 14-06-2017