Documenten

57 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vacatures collegeleden (vmbo, hbo, wo)

Binnen het College zijn drie vacatures voor een collegelid en twee plaatsvervangende leden:

Publicatie | 25-04-2017

Vacature voorzitter vaststellingscommissie Centrale Eindtoets Nederlandse taal

Het CvTE zoekt met ingang van 1 augustus 2017 een voorzitter voor de vaststellingscommissie Centrale Eindtoets Nederlandse taal.

Publicatie | 21-04-2017

Bijlage bij vacature voorzitter Centrale Eindtoets Nederlandse taal

Algemene informatie bij CvTE-vacature voorzitter vaststellingscommissie Centrale Eindtoets Nederlandse taal.

Publicatie | 21-04-2017

Persmap Centraal examen 2017

De persmap Centraal examen 2017 bevat informatie over de centrale examens voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) in 2017.

Publicatie | 07-04-2017

Vacature voorzitter vaststellingscommissie natuurkunde havo

Het College voor Toetsen en Examens is op zoek naar een voorzitter voor de vaststellingscommissie havo.

Publicatie | 07-04-2017

Jaarverslag 2016

In het jaarverslag 2016 van het College voor Toetsen en Examens worden de activiteiten en resultaten wat betreft de uitvoering...

Publicatie | 16-03-2017

Brochure Toets- en Examenlijn

In deze brochure wordt ingegaan op de werkwijze van de Toets- en Examenlijn.

Brochure | 17-02-2017

Vacature clustermanager maatschappijvakken havo/vwo

Het CvTE zoekt per 1 september 2017 een clustermanager havo/vwo voor de maatschappijvakken (geschiedenis, aardrijkskunde,...

Publicatie | 16-02-2017

Memorie van Toelichting bij wet CvTE

Het College voor Toetsen en Examens is opgericht bij wet. Deze wet uit 2010 bevat een memorie van toelichting, waarin de...

Convenant | 08-02-2017

Convenant van de ketenpartners voor centrale examens en toetsen

Het convenant beschrijft de samenwerking en de naleving van afspraken tussen het CvTE en zijn ketenpartners Cito en DUO. De...

Convenant | 08-02-2017