Werken bij

Het CvTE werkt samen met docenten, leerkrachten, vakdeskundigen en mensen uit het hoger (wetenschappelijk) onderwijs. Daarvoor zoeken we geregeld nieuwe mensen. Op deze pagina staan onze vacatures.

Meer weten over het CvTE? Lees de brochure: Maak kennis met het College voor Toetsen en Examens

Bureau College voor Toetsen en Examens

De taak van het College voor Toetsen en Examens is om namens de overheid de kwaliteit van al deze examens te waarborgen en de voorwaarden te creëren voor een vlekkeloze afname.

Voor het bureau van het CvTE zijn wij op zoek naar een management ondersteuner. Als management ondersteuner ben je breed inzetbaar, help je bij het organiseren van bijeenkomsten en vergaderingen en verricht je administratieve werkzaamheden. Het betreft een tijdelijke functie.

Management Ondersteuner Bureau College voor Toetsen en Examens

Voor de afdeling Staatsexamens Nt2 zijn we op zoek naar een clustermanager. Als clustermanager ben je de sparringpartner van de sectormanager Nt2 en weet je het complexe werkveld goed te duiden. Je hebt kennis van taaltoetsing en van het vakgebied Nederlands als tweede taal.

Clustermanager Staatsexamens Nederlands als tweede taal

Vacatures vaststellingscommissies

Onder het College functioneren behalve het bureau ook syllabus/toetswijzercommissies en vaststellingscommissies. Vaststellingscommissies bestaan uit een voorzitter, een vakdeskundige uit het naar boven aanpalend onderwijs (mbo/hbo/wo), en twee of drie leden die ruime ervaring hebben als leerkracht of vakdocent.

Vacatures voor voorzitters van syllabus/toetswijzer- en vaststellingscommissies worden in de vak- en landelijke dagbladen bekendgemaakt en hieronder gepubliceerd.

Vacature voorzitter vaststellingscommissie muziek vmbo-havo-vwo

Vacature voorzitter vaststellingscommissie nask1 vmbo

Vacatures voor leden worden uitgezet via de sectorraden en vakverenigingen:

Overzicht vacatures vaststellingscommissies vmbo
Vaststellingscommissie Werving loopt bij
Aardrijkskunde vmbo AOb/CNV
Drama vmbo BDD
Duits vmbo VLLT
Engels vmbo AOb/CNV
Geschiedenis vmbo AOb/CNV
Maatschappijkunde vmbo AOb/CNV
Overzicht vacatures vaststellingscommissies havo/vwo
Vaststellingscommissie Werving loopt bij
Biologie havo-vwo NVON
Engels havo-vwo VLLT
Frans havo-vwo AOb/CNV
Geschiedenis havo-vwo AOb/CNV
Maatschappijwetenschappen havo-vwo NVLM
Wiskunde B havo-vwo NVvW

Vacatures staatsexamens vo

Voor het examenseizoen 2018 hebben we bij de staatsexamens vo weer nieuwe correctoren/examinatoren nodig. We vragen examinatoren voor alle vakken vmbo en havo/vwo, behalve voor Duits en Frans. Sollicitaties met cv graag sturen naar mw. J. van Werkhoven.

> Zie ook: Informatie voor nieuwe examinatoren