Werken bij

Het CvTE werkt samen met docenten, leerkrachten, vakdeskundigen en mensen uit het hoger (wetenschappelijk) onderwijs. Daarvoor zoeken we geregeld nieuwe mensen. Op deze pagina staan onze vacatures.

Meer weten over het CvTE? Lees de brochure: Maak kennis met het College voor Toetsen en Examens

Vacatures vaststellingscommissies

Onder het College functioneren behalve het bureau ook syllabus/toetswijzercommissies en vaststellingscommissies. Vaststellingscommissies bestaan uit een voorzitter, een vakdeskundige uit het naar boven aanpalend onderwijs (mbo/hbo/wo), en twee of drie leden die ruime ervaring hebben als leerkracht of vakdocent.

Vacatures voor voorzitters van syllabus/toetswijzer- en vaststellingscommissies worden in de vak- en landelijke dagbladen bekendgemaakt en hieronder gepubliceerd.

Vacature moderator economie bb/kb

Vacature moderator Engels bb/kb

Vacature moderator Nederlands bb/kb

Vacature voorzitter vaststellingscommissie dans vmbo

Vacature voorzitter vaststellingscommissie muziek vmbo-havo-vwo

Vacature voorzitter vaststellingscommissie nask1 vmbo

Vacature voorzitter vaststellingscommissie Russisch havo-vwo

Vacature voorzitter vaststellingscommissie wiskunde A en C havo-vwo

Vacature voorzitter vaststellingscommissie wiskunde B havo-vwo

Vacatures voor leden worden uitgezet via de sectorraden en vakverenigingen:

Overzicht vacatures vaststellingscommissies vmbo
Vaststellingscommissie Werving loopt bij
Aardrijkskunde vmbo AOb/CNV
Drama vmbo BDD
Duits vmbo VLTT
Engels vmbo AOb/CNV
Geschiedenis vmbo AOb/CNV
Maatschappijkunde vmbo AOb/CNV
Overzicht vacatures vaststellingscommissies havo/vwo
Vaststellingscommissie Werving loopt bij
Biologie havo-vwo NVON
Engels havo-vwo VLTT
Frans havo-vwo AOb/NCV
Geschiedenis havo-vwo AOb/CNV
Maatschappijwetenschappen havo-vwo NVLM
Wiskunde B havo-vwo NVvW

Vacatures staatsexamens vo

Voor het examenseizoen 2018 hebben we bij de staatsexamens vo weer nieuwe correctoren/examinatoren nodig. We vragen examinatoren voor alle vakken vmbo en havo/vwo, behalve voor Duits en Frans. Sollicitaties met cv graag sturen naar mw. J. van Werkhoven.

> Zie ook: Informatie voor nieuwe examinatoren