Werken bij

Het CvTE werkt samen met docenten, leerkrachten, vakdeskundigen en mensen uit het hoger (wetenschappelijk) onderwijs. Daarvoor zoeken we geregeld nieuwe mensen. Op deze pagina staan onze vacatures.

Meer weten over het CvTE? Lees de brochure: Maak kennis met het College voor Toetsen en Examens

Bureau College voor Toetsen en Examens

De taak van het College voor Toetsen en Examens is om namens de overheid de kwaliteit van al deze examens te waarborgen en de voorwaarden te creëren voor een vlekkeloze afname.

Voor het bureau van het CvTE hebben wij op dit moment geen vacatures.

Vacatures vaststellingscommissies

Onder het College functioneren behalve het bureau ook syllabus/toetswijzercommissies en vaststellingscommissies. Vaststellingscommissies bestaan uit een voorzitter, een vakdeskundige uit het naar boven aanpalend onderwijs (mbo/hbo/wo), en twee of drie leden die ruime ervaring hebben als leerkracht of vakdocent.

Vacatures voor voorzitters van syllabus/toetswijzer- en vaststellingscommissies worden in de vak- en landelijke dagbladen bekendgemaakt en hieronder gepubliceerd.

Voorzitter vaststellingscommissie Engels havo-vwo

Vacatures voor leden worden uitgezet via de sectorraden en vakverenigingen:

Op dit moment zijn er geen vacatures.

Vacatures staatsexamens vo

Voor het examenseizoen 2019 hebben we bij de staatsexamens vo weer nieuwe correctoren/examinatoren nodig. We vragen examinatoren voor alle vakken vmbo en havo/vwo, behalve voor Duits en Frans. Sollicitaties met cv graag sturen naar mw. J. van Werkhoven.

> Zie ook: Informatie voor nieuwe examinatoren