Werken bij

Het CvTE werkt samen met docenten, leerkrachten, vakdeskundigen en mensen uit het hoger (wetenschappelijk) onderwijs. Daarvoor zoeken we geregeld nieuwe mensen. Op deze pagina staan onze vacatures.

Meer weten over het CvTE? Lees de brochure: Maak kennis met het College voor Toetsen en Examens

Vacatures vaststellingscommissies

Onder het College functioneren behalve het bureau ook syllabus/toetswijzercommissies en vaststellingscommissies. Vaststellingscommissies bestaan uit een voorzitter, een vakdeskundige uit het naar boven aanpalend onderwijs (mbo/hbo/wo), en twee of drie leden die ruime ervaring hebben als leerkracht of vakdocent.

Vacatures voor voorzitters van syllabus/toetswijzer- en vaststellingscommissies worden in de vak- en landelijke dagbladen en bekendgemaakt en hieronder gepubliceerd. Vacatures voor leden worden uitgezet via de sectorraden en vakverenigingen.

Het College voor Toetsen en Examens heeft voor het schooljaar 2018-2019 geen vacatures voor voorzitters of leden van commissies.

Overige vacatures vaststellingscommissies

Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures.

Vacatures staatsexamens vo

Voor het examenseizoen 2018 hebben we bij de staatsexamens vo weer nieuwe correctoren/examinatoren nodig. We vragen examinatoren voor alle vakken vmbo en havo/vwo, behalve voor Duits en Frans. Sollicitaties met cv graag sturen naar mw. J. van Werkhoven.

> Zie ook: Informatie voor nieuwe examinatoren