Werken bij

Het CvTE werkt samen met docenten, leerkrachten, vakdeskundigen en mensen uit het hoger (wetenschappelijk) onderwijs. Daarvoor zoeken we geregeld nieuwe mensen. Op deze pagina staan onze vacatures.

Meer weten over het CvTE? Lees de brochure: Maak kennis met het College voor Toetsen en Examens

Vacature Directeur

Het College voor Toetsen en Examens zoekt een nieuwe directeur.

Lees de vacature op de website van de Algemene Bestuurdienst:

Vacature Directeur College voor Toetsen en Examens

Vacatures College

Het College voor Toetsen en Examens zoekt in 2018 een nieuw collegelid en vijf plaatsvervangende collegeleden:

  • een lid uit de sector aoc/groen onderwijs
  • een plaatsvervangend lid uit de sector aoc/groen onderwijs
  • een plaatsvervangend lid uit de sector wetenschappelijk onderwijs
  • een plaatsvervangend lid uit de sector hoger beroepsonderwijs
  • een plaatsvervangend lid uit de sector middelbaar beroepsonderwijs
  • een plaatsvervangend lid uit de sector voortgezet onderwijs.

Alle vacatures ontstaan door natuurlijk verloop of reguliere beëindiging van de zittingstermijn.

Belangstelling? Lees de beschrijving van de gevraagde kwaliteiten. Sollicitaties dienen uiterlijk 22 mei bij ons binnen te zijn (sollicitatie@cvte.nl). De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 13, 14, 19 en 21 juni 2018.

Vacatures vaststellingscommissies

Onder het College functioneren behalve het bureau ook syllabus/toetswijzercommissies en vaststellingscommissies. Vaststellingscommissies bestaan uit een voorzitter, een vakdeskundige uit het naar boven aanpalend onderwijs (mbo/hbo/wo), en twee of drie leden die ruime ervaring hebben als leerkracht of vakdocent.

Vacatures voor voorzitters van syllabus/toetswijzer- en vaststellingscommissies worden in de vak- en landelijke dagbladen en bekendgemaakt en hieronder gepubliceerd. Vacatures voor leden worden uitgezet via de sectorraden en vakverenigingen.

Het College voor Toetsen en Examens is voor het schooljaar 2018-2019 op zoek naar twee voorzitters:

Overige vacatures vaststellingscommissies

Op dit moment zijn wij voor zeven vaststellingscommissies vmbo beroepsgericht (profielvakken) op zoek naar adviseurs:

Vacature 7 adviseurs vaststellingscommissies vmbo beroepsgericht
 

Vacatures staatsexamens vo

Voor het examenseizoen 2018 hebben we bij de staatsexamens vo weer nieuwe correctoren/examinatoren nodig. We vragen examinatoren voor alle vakken vmbo en havo/vwo, behalve voor Duits en Frans. Sollicitaties met cv graag sturen naar mw. J. van Werkhoven.

> Zie ook: Informatie voor nieuwe examinatoren