‘Ik wil dat mijn werk maatschappelijke impact heeft’

Op het moment van interviewen, werkt Nicol net drie weken bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) als communicatieadviseur voortgezet onderwijs (vo). Ze roemt de open, warme ontvangst die haar ten deel viel. ‘Natuurlijk word ik overrompeld door veel nieuwe informatie, maar collega’s maken mij graag en goed wegwijs. Het is een fijne werkplek.’

Nicol Sanders, communicatieadviseur voortgezet onderwijs

Nicol rondde een bachelor Communicatie af en een master Sociologie. Ze heeft overwogen docent maatschappijleer te worden: ‘De maatschappij is van iedereen, ik vind het belangrijk dat uit te dragen en jongeren daarin te stimuleren.’ Toch koos ze voor de communicatie, al sluit ze niet uit dat ze ooit zelf voor de klas zal staan. Voor ze bij het CvTE begon, werkte ze bij de Vrije Universiteit Amsterdam als communicatiespecialist en persvoorlichter. ‘Voor mij is onderwijs het fundament van de samenleving. Bij het CvTE vind ik het een uitdaging om me met onderwijs op landelijk niveau bezig te houden. Dus niet voor één instelling, maar breder; de politieke dimensie die hier meespeelt trok me ook aan. Met mijn werk hoop ik maatschappelijke impact te hebben.’

Spoorboekje

Nicol is verantwoordelijk voor de communicatie rond de centrale examens vo, terwijl haar naaste collega de communicatie Staatsexamens vo onder zijn hoede heeft. Daarvoor werken ze nauw samen met de inhoudelijke specialisten van de vo-examens. ‘Op dit moment ben ik met de inhoudelijk deskundige collega’s druk bezig met een ‘spoorboekje’, een uitgebreide kalender van het hele examenjaar voor het voortgezet onderwijs. Het spoorboekje helpt ons vanuit communicatie om gedurende het jaar proactief in te spelen op gebeurtenissen rondom de examens.’ Het zwaartepunt ligt bij de periode waarin de examens worden afgenomen (april t/m juli), de zogenaamde examencampagne, maar daarvóór en erna valt er ook genoeg te communiceren. ‘We richten ons in de eerste plaats op docenten die lesgeven aan eindexamenkandidaten, maar we willen ook alle betrokkenen die op één of andere manier meewerken aan de centrale examens vo bereiken. Zo ben ik onlangs op werkbezoek geweest bij DUO in Groningen. Ik vind het waardevol om onze relaties met partners en betrokkenen uit het veld te versterken. Ook onze aanwezigheid op congressen en bij evenementen draagt daaraan bij. Het helpt om het College voor Toetsen en Examens meer gezicht te geven. Verder doe ik ook de persvoorlichting en woordvoering rond de centrale examens vo.’ 

Creativiteit

‘Ik houd van de creatieve kant van het communicatievak: nieuwe ideeën verzinnen en nadenken over middelen. Zo willen we op termijn ook podcasts inzetten en misschien een online magazine. Verder zijn we bezig met de aanpassing van de website Examenblad.nl. Dat is de officiële en belangrijkste verzamelplaats van informatie over de centrale examens. Examenblad heeft een groot bereik, alleen de informatievoorziening kunnen we nog wel verbeteren en anders structureren. Sommige informatie rond de centrale examens is behoorlijk ingewikkeld. Denk bijvoorbeeld aan de normering. Het CvTE heeft daarover video’s gemaakt en dat werkt goed. Toch blijven we nadenken hoe we onze informatie voor iedereen nog begrijpelijker kunnen maken.’ 

Strategisch niveau

Nicol benadrukt vooral ook de strategische kant van communicatie: ‘Dat vind ik van wezenlijk belang. Je denkt op een abstractere manier na over het waarom van je communicatie.’ Vandaar haar deelname aan de CvTE-werkgroep Naar buiten treden. ‘Daar brainstormen we op strategisch niveau over hoe we het werk en de mensen van het CvTE zichtbaarder kunnen maken. Ik denk dat er nog veel kansen liggen om aan de buitenwereld te laten zien wie we zijn en wat we doen.’