'De laatste Centrale Eindtoets: afsluiting van een tijdperk'

In 2023 biedt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voor de laatste keer de Centrale Eindtoets aan voor groep 8 in het basisonderwijs. Met de inwerkingtreding van de Wet Doorstroomtoetsen primair onderwijs (po) verandert de eindtoets po in een doorstroomtoets. Het CvTE krijgt daarbij een andere rol: van toetsaanbieder naar kwaliteitsbewaker van doorstroomtoetsen en leerlingvolgsystemen.

Vanuit het CvTE is Natacha Borgers verantwoordelijk voor deze laatste afname van de Centrale Eindtoets die in 2014 werd geïntroduceerd als vervanger van de Citotoets.

Natacha Borgers, Clustermanager po

Toen Natacha in 2020 bij het CvTE begon, was er nog een team betrokken bij de Centrale Eindtoets po. Met het einde van de Centrale Eindtoets in aantocht, is het team geslonken: ‘Nu ben ik bijna nog alleen over en ook bij onze ketenpartners DUO en Cito zijn er mensen vertrokken. Dat is wel spannend. Er is toch historische kennis en ervaring weg. Maar het gaat goed, we zetten alles op alles om ook van deze laatste Centrale Eindtoets een succes te maken én om dit tijdperk goed af te sluiten. Ook dit jaar hebben we weer verbeteringen doorgevoerd in de rapportages en we hebben de toelichting daarop meer gevisualiseerd, zodat deze ook voor ouders en leerlingen makkelijker te lezen is. Scholen verdienen die inzet.’

Eindfeest in aantocht

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Centrale Eindtoets 2022/2023 bijna afgerond, net als de inschrijvingen vanuit de scholen, vertelt Natacha. Ze is tevreden over het aantal scholen dat ook in dit laatste jaar voor de Centrale Eindtoets van het CvTE heeft gekozen: ‘De afgelopen jaren daalde ons marktaandeel geleidelijk, maar dit laatste jaar is die daling heel beperkt. Het is fijn om zo af te kunnen sluiten. Op 18 en 19 april is de afname van de papieren Centrale Eindtoets en tussen 18 april en 12 mei kunnen leerlingen de digitale, adaptieve Centrale Eindtoets maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat de afname, net als vorig jaar, goed zal verlopen, al kan er natuurlijk altijd iets misgaan. We blijven alert en staan stand-by voor als het nodig is. Na de afname op de scholen volgt de periode van de normering, zowel voor de Centrale Eindtoets als voor de toetsen van de deelnemende toetsaanbieders . Half mei komen de rapportages voor de scholen vrij, zowel de rapportages met de scores van de leerlingen als de schoolrapportages. Samen met Cito organiseren we daarna nog een webinar over die rapportages waarin leerkrachten en scholen hun vragen daarover kunnen stellen. Naar aanleiding van de “corona-correctie” zijn we twee jaar geleden begonnen met zo’n webinar; dat bleek goed aan te slaan. En daarna…? Dan zit het er bijna op! Maar we willen dit tijdperk niet afsluiten zonder eindfeest voor alle mensen, ook bij onze ketenpartners, die de afgelopen bijna 10 jaar aan de Centrale Eindtoets hebben meegewerkt. Dat is toch een gedeelde, gezamenlijke geschiedenis. We vieren dit op donderdag 29 juni, met een kort inhoudelijk programma en daarna veel ruimte om met muziek en een hapje en drankje vrolijk bij te praten.’ 

Normering doorstroomtoetsen

Voor Natacha betekent dit afscheid van de Centrale Eindtoets niet haar afscheid van het CvTE: ‘Vanaf 1 januari 2023 is het College verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit én de vergelijkbaarheid van de doorstroomtoetsen in het primair onderwijs. Dat betekent ook dat het CvTE de landelijke normering gaat vaststellen. Het College is al druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe stelsel en haar nieuwe positie hierin. Ik word verantwoordelijk voor die landelijke normering als onderdeel van de kwaliteitsbewaking. Al stroom ik dus naadloos door, mijn werk wordt wezenlijk anders. Ik krijg te maken met alle toetsaanbieders. Het wordt ongetwijfeld een uitdaging om met zoveel verschillende partijen tot overeenstemming over een goede normering en vergelijkbaarheid van toetsen te komen, maar die uitdaging ga ik graag aan. Nu zit ik nog volop in de hectiek van de afronding van de Centrale Eindtoets. Straks zal ik daarvoor het licht uitdoen en me gaan richten op mijn nieuwe taken. Dat maakt 2023 tot een wonderlijk, bijzonder jaar.’