‘Geen dag is hetzelfde’

Delian is een van de gezichten van het CvTE. Veel mensen treffen haar als ze hier binnenkomen. Ook naar buiten toe wil het CvTE open en benaderbaar zijn. Daar doen we veel aan. Bijvoorbeeld door dit soort interviews en via ons Instagram-account.

Delian Noordzij, oud-medewerker

Tweeënhalf jaar werkt Delian Noordzij inmiddels bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Haar werk verenigt eigenlijk drie functies: managementondersteuner, medewerker facilitair management en preventiemedewerker. ‘Samen te vatten als vliegende kiep,' vertelt Delian lachend. Op maandag en vrijdag bemenst zij de receptie, handelt ze telefoontjes af en ontvangt ze bezoekers die bij het CvTE komen vergaderen, zoals leden van de vaststellingscommissies of syllabuscommissies. Ze regelt onder andere lunches, vergaderruimtes en de post. De andere dagen is ze druk met haar overige taken, althans ‘zo staat het op papier, in de praktijk loopt het nogal door elkaar.’

Aantrekkingskracht

Als preventiemedewerker is Delian de vraagbaak voor collega’s met klachten over hun werkplek. ‘Ik geef advies over hoe je goed kan zitten en of een werkplekaanpassing zinnig is. Met preventiemedewerkers van een aantal andere rijksdiensten zoals het Nationaal Archief en de Inspectie van het Onderwijs heb ik regelmatig online overleg. Ook ben ik betrokken bij de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). En samen met de teamleider Bedrijfsvoering bemoei ik me met allerlei facilitaire zaken; onlangs hebben we overtollig meubilair laten ophalen om in de kelder een studio in te richten voor de afdeling Communicatie.’ In deze afwisseling van werkzaamheden ligt voor Delian de aantrekkingskracht van haar functie: ‘Ik heb lang bij een financiële dienstverlener gewerkt, maar daar bestond geen functie met meer facilitaire taken, wat ik graag wilde. Die heb ik gevonden bij het CvTE. Ik werk echt ondersteunend, daar haal ik ook mijn voldoening uit. Het inhoudelijke werk ligt bij andere collega’s.’

Nieuwe, jongere garde

‘Bij het CvTE werkt een heel diverse groep mensen, qua achtergronden en leeftijd. De laatste jaren is er een nieuwe, jongere garde bijgekomen. Je bent heel lang de jongste ‘bediende’ en opeens hoor je bij de ouderen. Dat gaat heel ongemerkt.’ 

'Eens per jaar organiseert een groep collega’s een Dag van het Leren & Ontwikkelen voor ons als medewerkers, o.a. over hoe we ons als CvTE nog meer naar buiten kunnen richten en onszelf meer kunnen laten zien. Dat is belangrijk, ook om nieuwe medewerkers aan te trekken.’

‘Door corona en de maatregelen in de afgelopen twee jaar zijn we bij het CvTE hybride gaan werken. Niet iedereen werkt meer altijd op kantoor. Er is een verbouwing doorgevoerd en we hebben nu 48 flexibele werkplekken ingericht voor zo’n 70 medewerkers, er zijn dus altijd verschillende mensen op kantoor. Je merkt wel dat collega’s het samenzijn tijdens corona hebben gemist en dat ze graag weer naar kantoor komen.’