Een kijkje in de keuken van de Centrale Eindtoets

Na de lerarenopleiding startte Peter Jakobs ruim twaalf jaar geleden als fulltime leerkracht aan het huidige IKC Juliana in Barneveld. Inmiddels werkt hij drie dagen als leerkracht van groep 8; de rest van de tijd is hij teamleider bovenbouw en lid van het managementteam. Die combinatie van lesgeven en leidinggeven/coördineren bevalt hem goed: ‘Meedenken en meebeslissen maken het werk uitdagender.’ 

Peter Jakobs, vaststellingscommissielid rekenen Centrale Eindtoets po

Peter kwam in aanraking met het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bij de introductie van referentieniveaus rekenen in het primair onderwijs. Toen de verplichte eindtoets in 2015 in het basisonderwijs werd ingevoerd en het CvTE verantwoordelijk werd voor de Centrale Eindtoets, solliciteerde hij op de vacature van lid van de vaststellingscommissie rekenen voor de Centrale Eindtoets po. ‘Het vak rekenen heeft me altijd geboeid.’ 

Peter: ‘Ik ben een lid van het eerste uur. De commissie bestaat uit vijf leden: twee ‘werkvelddeskundigen’, twee leden met een meer onderwijskundige achtergrond en een voorzitter. Dat is een goede combinatie; als leerkracht heb je zicht op hoe leerlingen opgaven maken en waar valkuilen zitten.’ Door de jaren heen zijn de werkzaamheden vrij stabiel gebleven. ‘Ons hoofddoel is vooraf controleren of de opgaven die leerkrachten bij Cito voor het CvTE maken, qua context en gevraagde informatie passen bij de doelgroep. De opgaven over rekenen moeten rekenen toetsen en niet begrijpend lezen.’ 

De vaststellingscommissie vergadert zo’n zes keer per jaar. Digitale of fysieke bijeenkomsten die een dagdeel in beslag nemen. ‘Daar komt nog een vergelijkbare voorbereidingstijd bij. Je maakt de opgaven thuis en je inventariseert je vragen en twijfels. Tijdens vergaderingen bespreken we die. Over het algemeen zitten we op één lijn. Bij twijfel keuren we een opgave af. Soms vragen we Cito om die aan te passen, soms besluiten we om ‘m definitief in de prullenbak te gooien. We werken langere tijd vooruit. De opgaven voor de Centrale Eindtoets 2022 hebben we al in 2019 vastgesteld.’

Een blik achter de schermen

Als leerkracht weet Peter maar al te goed dat taal en rekenen, de vaardigheden die de Centrale Eindtoets toetst, maar een deel zijn van wat leerlingen in hun mars hebben: ‘De eindtoets maakt deel uit van de overgang naar het middelbaar onderwijs, maar daar komt veel meer bij kijken. Dat neem je mee in het schooladvies dat we geven voordat de eindtoets wordt afgenomen.’ Dat neemt niet weg dat Peter nut en noodzaak van een verplichte eindtoets onderschrijft. 

‘We hebben een prettig team, het samenwerken verloopt heel plezierig. Het is goed om meer te weten wat er achter de schermen gebeurt en ook vanuit het basisonderwijs een kijkje in de keuken te nemen. Die ervaring neem ik mee en deel ik met collega-leerkrachten’.     

Volg Peter op Instagram

Deze maand neemt Peter ons mee in zijn werk voor het CvTE op ons Instagram-account.