Staatsexamens in circustenten

Geen centraal schriftelijke eindexamens voor de kandidaten van scholengemeenschap De Keyzer in Goirle, een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vmbo bb tot en met havo) met bijna 300 leerlingen. Door corona werden er alleen college-examens afgenomen, met examinatoren van buiten. ‘Dat maakte dit eindexamenjaar bijzonder en extra zwaar,’ vertelt Nicolette van den Hul, intern begeleider en examencoördinator. 

Dit interview is op 15 maart 2021 ook gepubliceerd in ons jaarverslag 2020

Intern begeleider en examencoördinator Nicolette van den Hul

‘Door corona was het sowieso een lastig jaar voor onze leerlingen. De scholen gingen dicht, er werd online lesgegeven, er was intensief telefoon- en appcontact tussen leerlingen en docenten en soms kregen individuele leerlingen alsnog les op school. Onze leerlingen volgden de politieke discussies over de gevraagde aanpassingen voor het mondelinge examen; plotseling was politiek een interessant onderwerp. Er ontstond namelijk nogal wat onrust; leerlingen, ouders en leerkrachten vreesden dat de druk die op de mondelinge college-examens kwam te liggen nadelig zou uitpakken.'

Zorgvuldige voorbereiding

'Voor veel van onze leerlingen is een mondeling examen met een onbekende examinator behoorlijk stressvol. Daarom oefenen we elk jaar op school met de kandidaten in mondelinge examens. We nodigen dan ook externe docenten uit, zodat leerlingen wennen aan een onbekende die vragen gaat stellen. Dat lukte nu natuurlijk niet. We hebben wel voor het mondeling de lesstof geoefend via Teams, maar dan mis je het oefenen met een vreemde. De aanpassingen aan de examenvoorwaarden die uiteindelijk vanuit het ministerie werden ingevoerd en de zorgvuldige communicatie en voorbereiding brachten wel rust. We zorgden voor een goede begeleiding van de kandidaten tijdens de mondelinge examens, zo nodig zat een docent erbij, waardoor extreem gespannen leerlingen minder nerveus waren. Aan de inhoudelijke eisen werden natuurlijk geen concessies gedaan. Ik ben heel blij dat de mondelinge college-examens zijn doorgegaan. Onze kandidaten hebben het goed gedaan.’

Een veilige sfeer

Voor de afname van de mondelinge examens liet de school twee circustenten op het schoolterrein neerzetten, zodat er zo min mogelijk leerlingen de school in kwamen. ‘Daarmee konden we de 1,5-meter afstand garanderen. We werkten met vaste plekken en nummers. Ook voor de externe examinatoren was dit een goede en veilige oplossing. Door corona wordt alles behoorlijk klinisch, maar we probeerden toch iets van sfeer te creëren. Een goede lunch voor de examinatoren hoort daarbij, verpakt en op karretjes rondgedeeld. Natuurlijk was de organisatie van het mondeling examen een behoorlijke puzzel, en het blijft afwachten of leerlingen op komen dagen en hoe gestrest ze zijn. Dan moet je improviseren en creatief zijn. Dat er vier herkansingsmogelijkheden waren haalde veel druk van de ketel. Al met al kijk ik er met grote voldoening op terug.’ Nicolette prijst de kwaliteit van DUO, het College voor Toetsen en Examens en de examinatoren: ‘Fantastisch dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Ik doe dit werk nu een jaar of tien en zie voortdurend vooruitgang. Een onafhankelijk examen is een voorwaarde en een diploma geeft dan zo’n boost; de meesten gaan daarna door met een mbo-of hbo-opleiding. Daar ben ik heel trots op.’