'Door corona is het dit jaar voor iedereen extra pittig'

Tot maart vorig jaar werkte Irma Cornelisse als docent bij de opleiding tot eerste- en tweedegraads leraar wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast was ze twee jaar gedetacheerd bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) als voorzitter van de vaststellingscommissie wiskunde. Die rol beviel haar uitstekend. De overstap naar de functie van clustermanager bij het CvTE was voor haar een logische vervolgstap.

Clustermanager exacte vakken CvTE Irma Cornelisse

Irma Cornelisse voelt zich op haar plek bij het CvTE. Na een bachelor kunstmatige intelligentie en een master in de logica zocht ze verder dan de voor de hand liggende stap promotieonderzoek. Ze stuitte op het (toenmalige) traineeprogramma ‘Eerst de Klas’. Dit was een programma waarin scholen, bedrijfsleven en lerarenopleiders samenwerken om deelnemers met een academische achtergrond op te leiden tot eerstegraadsdocent. Ze werkte als trainee bij diverse bedrijven én op scholen.

Maatschappelijke relevantie

‘Voor de klas staan beviel me goed, dat heb ik als docent wiskunde een paar jaar gedaan, eerst op een middelbare school en daarna aan de hogeschool. Maar als voorzitter van de vaststellingscommissie merkte ik hoe uitdagend en interessant het is om met andere vakexperts inhoudelijk en in de diepte over je vak te spreken en te discussiëren over de vraag of de voorgestelde toetsvragen recht doen aan de kennis en vaardigheden van de leerling. Een inhoudelijke baan en dan ook nog eens met maatschappelijke relevantie. Zo leerde ik het CvTE en de mensen die er werken beter kennen. Mensen met hart voor de zaak, kundig en deskundig, dat trok me aan en ik heb de overstap gemaakt.’ Daar heeft ze geen spijt van: ‘Voor een docent is het CvTE misschien niet altijd even zichtbaar, en dus ook niet hoe grondig er over zaken wordt nagedacht en hoe zorgvuldig beslissingen binnen het CvTE worden genomen. De open cultuur hier, het collegiale werken en de sfeer bevallen me goed. Ik zie het dan ook als een belangrijk onderdeel van mijn werk om wat het CvTE doet, zichtbaarder te maken.’

Spannende periode

Nu ze aan de andere kant van de tafel zit, is Cornelisse als clustermanager havo/vwo verantwoordelijk voor de centrale examens wiskunde en biologie, en voor de centrale examens Latijn en Grieks. ‘Hoe doet het examen dat er uiteindelijk ligt recht aan de kennis en vaardigheden van de leerlingen, dat is waar het uiteindelijk om draait. De examens worden vastgesteld door de vaststellingscommissies, die ik aanstuur en die mij inhoudelijk adviseren. Daardoor kan ik beargumenteerd beslissingen nemen over de examens als bij de Examenlijn mogelijke fouten worden gemeld. Ik zorg dat ik weet wat er in de verschillende vakken speelt door goed te luisteren naar vakspecialisten en vakverenigingen.’

Zodra de afname van de centrale examens op de scholen is gestart, is de clustermanager ook aan zet bij vragen over de examens. Cornelisse beslist dan op advies van experts of er een aanvulling op een correctievoorschrift noodzakelijk is. ‘Het is altijd een spannende periode en de impact van corona maakt het voor alle betrokkenen extra pittig: procedures moesten bijvoorbeeld in korte tijd worden herzien.’ Haar ervaring als docent helpt Cornelisse: ‘Het maakt de communicatie makkelijker. Ik weet uit eigen ervaring hoe docenten naar het centrale examen toeleven. Hierdoor begrijp ik vaak goed waar de vragen vandaan komen en welke zorgen er leven. Het vraagt dit examenjaar extra veel van alle betrokkenen. Toch is het geweldig dat de centrale examens weer ‘zo normaal mogelijk’ kunnen verlopen. Hopelijk kunnen we straks met veel voldoening terugkijken op deze bijzondere examenperiode.’