‘Wij doen er alles aan om een kandidaat examen te laten doen’

Eindexamenkandidaten die geen eindexamen doen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs, kunnen in alle vakken staatsexamen doen en zo op een eigen tempo hun certificaten of vo-diploma halen. Een belangrijk onderdeel van de staatsexamens zijn de mondelinge examens. Deze vinden plaats op verschillende locaties in Nederland. De locatie Amersfoort is de grootste. Daar zorgt een team van zo’n 20 mensen er tijdens de examenperiode en herkansingsperioden voor dat de mondelinge staatsexamens soepel verlopen. 

Frank de Bruin, docent wiskunde en algemeen secretaris Staatsexamens voortgezet onderwijs

Frank de Bruin, wiskundedocent aan de bovenbouw van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam, is algemeen secretaris op de staatsexamenlocatie in Amersfoort. Hij houdt van afwisseling. Naast het lesgeven – ‘dat blijft nog steeds leuk’ – is hij op zijn eigen school examensecretaris en mentor van 5 havo. Daarnaast is hij algemeen vakvoorzitter bij de Staatsexamens vo en lid van de werkgroep Kwaliteitszorg. Vroeger gaf hij ook nog tennisles: ‘Of je nu wiskunde geeft of tennisles, bij allebei is altijd mijn streven dat leerlingen elke les wat nieuws leren én dat ze het leuk vinden.’ Voor de mondelinge staatsexamens was Frank aanvankelijk examinator wiskunde, tot hij een keer het verzoek kreeg in te vallen als algemeen secretaris. Dat beviel goed: ‘Ik houd ervan dingen te regelen, snel te schakelen en onverwachte zaken op te lossen, en ik kreeg te horen dat ik het goed deed. Dus inmiddels doe ik het alweer een aantal jaar met veel plezier. Als algemeen secretaris bij de mondelinge staatsexamens ben je hét aanspreekpunt en de regelaar tijdens de examen- en herkansingsperioden’.

Intensieve periode

De mondelinge examens worden tijdens de zomervakantie afgenomen in een periode van twee weken. In de eerste week zijn dat de examens vwo en havo en in de tweede week komen daar de examens vmbo-tl bij. ‘Dat is flink aanpoten. Op ‘onze’ locatie betekent dit dat ons team zes dagen in de week, de zaterdag ook, van half acht tot na zes uur werkt om kandidaten, ouders, begeleiders en examinatoren te ontvangen, te registreren, wegwijs te maken en om brandjes te blussen. Per dag zijn er zo’n 60 duo’s examinatoren die, afhankelijk van het vak, zes tot acht examens per dag afnemen en beoordelen. Behoorlijk intensief dus. DUO levert de roosters aan, maar dagelijks moeten we improviseren: examinatoren die onverwacht uitvallen, kandidaten die naar een verkeerde locatie komen of te laat zijn. We proberen altijd een oplossing te vinden; wat er ook gebeurt, wij zorgen ervoor dat kandidaten hun examens kunnen doen. Gelukkig is er op een grote locatie als in Amersfoort ruimte om te schuiven, doordat er meer mensen zijn.´

Blij en happy naar huis

‘Voor mijn rol als algemeen secretaris is het belangrijk om goed met mensen om te kunnen gaan, met kandidaten, ouders en begeleiders én ook met examinatoren. Mensen voelen aan dat de sfeer goed is, er is weinig gedoe. We zijn een hecht team, goed op elkaar ingespeeld, de meesten draaien al langer mee. Je moet elkaar kunnen vertrouwen. ’ Corona zette de afgelopen twee jaren de mondelinge staatsexamens vo behoorlijk onder druk. Examinatoren en kandidaten vielen vaker uit vanwege ziekte, er kwamen extra afnameperiodes en herkansingen wat meer vroeg van de organisatie. Het was af en toe puzzelen om bijna elk weekend weer voldoende examinatoren en locatiemedewerkers te vinden voor de geplande herkansingen – met name na de zomervakantie. We doen het allemaal in onze vrije tijd, tegen een kleine vergoeding, en die extra belasting was pittig. Hopelijk horen die bijzondere omstandigheden tot het verleden.’ 
‘Het geeft mij altijd weer veel voldoening om kandidaten te kunnen helpen bij wie het om wat voor reden dan ook in het reguliere onderwijs niet lukt. Ik vind het geweldig wanneer al die bijzondere kandidaten – topsporters, ouderen, leerlingen van particuliere scholen, noem maar op – na hun laatste mondelinge examen van onze locatievoorzitter hun vo-certificaten of vo-diploma ontvangen en ze blij en happy naar huis gaan’.