Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor verschillende toetsen en examens, verspreid over de onderwijssectoren po, vo, mbo en Nt2. Belangrijk daarbij zijn het niveau en de kwaliteit van de centrale toetsen en examens en draagvlak in en samenwerking met het onderwijsveld.