Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is het CvTE namens de overheid verantwoordelijk voor de kwaliteit en het niveau van de centrale examens en toetsen in Nederland. Ook zorgen we ervoor dat scholen en instellingen de centrale examens en toetsen op een goede manier kunnen afnemen. Bij de staatsexamens vo en Nt2 zijn we ook verantwoordelijk voor de afname. 

Onze missie en visie

Het College ziet zichzelf als ‘dijkbewaker’ van het examenstelsel. Diploma’s in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Examens en toetsen die jaar op jaar vergelijkbaar zijn wat betreft moeilijkheidsgraad en niveau. Met het systeem van normering  zorgen we daarvoor. 

Onze taken

De centrale examens en toetsen waar het CvTE verantwoordelijk voor is, zijn:

  • de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs
  • de centrale examens en de rekentoets in het voortgezet onderwijs 
  • de staatsexamens in het voortgezet onderwijs
  • de centrale examens rekenen en taal in het mbo
  • de staatsexamens Nederlands als tweede taal

Het CvTE beschrijft voor de centrale examens de examenstof in syllabi en stelt de examens en de normering vast. Bij de staatsexamens is het CvTE ook verantwoordelijk voor afname en diplomering.

Voor de centrale toetsen is het CvTE belast met de taak om de eisen voor een toets te specificeren in een toetswijzer en stelt het de opgaven van de toetsen en de normering vast.

In het hele toets- en examenproces werkt het CvTE samen met onder meer Cito, DUO, OCW, SLO en vele andere partijen. Elke partij heeft haar eigen verantwoordelijkheid in het examenproces.