Over het CvTE

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor verschillende toetsen en examens, verspreid over alle onderwijssectoren. Belangrijk daarbij zijn het niveau en de kwaliteit van de centrale toetsen en examens en draagvlak in en samenwerking met het onderwijsveld.