Over ons

Diploma's in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het vertrouwen van vervolgopleidingen en werkgevers in diploma’s is afhankelijk van de kwaliteit van die examens. Als College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgen we voor examens die dat vertrouwen waard zijn. Dit doen we voor de sectoren primair onderwijs (po), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet onderwijs (vo), staatsexamens vo en het staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2). We werken daarin nauw samen met mensen uit het onderwijs.