Over ons

Diploma's in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het vertrouwen van vervolgopleidingen en werkgevers in diploma’s is afhankelijk van de kwaliteit van die examens. Als College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgen we voor centrale examens die dat vertrouwen waard zijn. We werken daarin nauw samen met mensen uit het onderwijs.