De waarde van docentenbetrokkenheid

Vlak voor de centrale examens 2020-2021 begonnen maakte Laura van den Berg de overstap van docent scheikunde op een middelbare school in Zwolle naar de functie van clustermanager exacte vakken vmbo bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE). ‘Het samenspel achter de centrale examens fascineerde me. Hoe regel je dat door het hele land op dezelfde dagen dezelfde examens worden afgenomen met ook nog eens een eerlijke en eenduidige normering. Meewerken in een organisatie die alles in het werk stelt zodat leerlingen kunnen excelleren, leek me geweldig.’

Laura van den Berg, clustermanager exacte vakken vmbo

Ruim negen jaar stond Laura voor de klas en in de afgelopen jaren was ze om het jaar mentor van de examenklas vmbo theoretische leerweg (vmbo-t). Daarnaast was ze de laatste drie jaren examensecretaris. Hoe verliep die overstap? ‘Het was een behoorlijke overgang, vooral door de coronabeperkingen. Alles gebeurt online. Ik ben een keer naar kantoor geweest om mijn laptop op te halen en kennis te maken met mijn leidinggevende. Verder werk ik vanuit huis. Pittig dus, maar het is wel de uitdaging waar ik naar op zoek was. Ik ben gelukkig goed ingewerkt, heb met veel collega’s uitgebreid online kennisgemaakt. Ook de contacten met de vaststellingscommissies verliepen allemaal digitaal. Al met al kostte die beginperiode veel energie, maar iedereen stond voor me klaar, dat voelde als een warm bad.’ 

Curriculumvernieuwing

In september beginnen alweer de voorbereidingen voor de afname van de centrale examens 2021/2022. ‘Ik heb zin om de nieuwe uitdagingen aan te pakken. Deze zomer ben ik verhuisd van de binnenstad van Kampen naar een nieuwbouwwijk iets buiten het stadscentrum en daar begin ik mijn dag vroeg met een ochtendwandeling in de uiterwaarden. Dus ik start de werkdag met een fris en helder hoofd.’ Als clustermanager exacte vakken vmbo is Laura verantwoordelijk voor de centrale examens in de vakken biologie, wiskunde, natuur- en scheikunde 1 en natuur- en scheikunde 2 (nask1 en nask2). Het vak nask2 heb je alleen op vmbo-t, de andere vakken worden op alle vmbo niveaus gegeven. De benamingen nask1 en nask2 leiden nogal eens tot verwarring en zijn wat mij betreft aan vervanging toe, hopelijk wordt dit meegenomen in het traject van curriculumvernieuwing voor de exacte vakken in het vmbo dat de komende jaren wordt ingezet. Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft hiertoe opdracht gekregen en werkt daarin samen met ketenpartners. Vanuit het CvTE zal ik hieraan ook mijn bijdrage leveren.’

Transparant traject

‘Vanaf september start ik met de voorbereiding van de centrale examens exacte vakken vmbo. Mooi om de hele cyclus vanaf het begin mee te maken. Ik ben blij dat docenten in diverse commissies en projecten betrokken worden bij onder andere het creëren van en het feedback geven op examenopgaven en correctievoorschriften, want zij zijn de experts en ervaringsdeskundigen. Vanuit mijn ervaring als docent kan ik de waarde van docentenbetrokkenheid alleen maar onderstrepen. Door hen erbij te betrekken, kunnen we gezamenlijk met alle partners betere examens maken. Bovendien laten wij als CvTE zo steeds duidelijker aan alle betrokkenen zien wat we doen en vergroten daarmee onze transparantie.  Het hele traject van de totstandkoming en afname van centrale examens is uiteindelijk  onze verantwoordelijkheid.’

Laura's werkzaamheden op Instagram

In september 2021 heeft Laura een maand lang ons Instagram-account overgenomen om te laten zien wat zij zoal doet als clustermanager bij het CvTE.

Andere collega's in de rubriek Onze verhalen hebben daarna het stokje overgenomen.