'De Centrale Eindtoets gaat over kansen en potentie'

Vorig schooljaar ging de Centrale Eindtoets vanwege de schoolsluiting tijdens de coronapandemie niet door, maar dit schooljaar wordt de eindtoets voor basisschoolleerlingen wel afgenomen.

Clustermanager Centrale Eindtoets po Natacha Borgers

Omdat de eindtoets vorig jaar verviel, was het schooladvies ook meteen het definitieve advies. Dat is niet optimaal, zoals onlangs ook bleek uit de uitkomsten van CBS-onderzoek naar het schooladvies in groep 8 in 2019-2020: die vielen gemiddeld lager uit dan in voorgaande jaren. Vooral meisjes en leerlingen uit minder welvarende gezinnen kregen een lager schooladvies. 

Natacha Borgers: ‘De Centrale Eindtoets is een goede voorspeller hoe leerlingen het doen in het vervolgonderwijs. Het was vorig jaar natuurlijk overmacht, maar daarom is het extra belangrijk dat de Centrale Eindtoets dit jaar wél wordt afgenomen; dat helpt om kansen te vergroten. Je ziet nu het effect als de eindtoets een jaar niet doorgaat.’ Daarmee wil Borgers niets afdoen aan het schooladvies: ‘De uitkomst van het CBS-onderzoek onderstreept alleen dat een objectieve, tweede toets - ik noem het vaak een second opinion – toegevoegde waarde heeft. Als de uitkomst lager is dan het schooladvies blijft het schooladvies gehandhaafd. Valt de uitkomst hoger uit, dan kan het schooladvies naar boven worden bijgesteld. Dat is aan de school.’

Scholen ondersteunen

De Centrale Eindtoets, die van 19 april tot en met 14 mei wordt afgenomen, volgt op een rommelig schooljaar. Borgers: ‘Het sluiten van de scholen en het thuisonderwijs hebben een druk gelegd op scholen en leerkrachten. Ze hebben niet kunnen doen wat ze hadden willen doen, leerkrachten hebben hun leerlingen minder gezien, het onderwijs was soms fragmentarischer. Gelukkig zijn de basisscholen nu weer open, maar ook tijdens de afname van de eindtoets kan de noodzaak tot quarantaine – van individuele leerlingen of zelfs van een hele klas – een complicerende factor zijn. Dat maakt het voor scholen extra spannend. Het CvTE, Cito en DUO spannen zich, op weg naar de afname van de Centrale Eindtoets, in om de scholen hierbij te ondersteunen.´

Samen zoeken naar oplossingen

Net als vorig jaar kan de Centrale Eindtoets op papier of digitaal worden afgenomen. Als de afname door quarantaine moet worden uitgesteld en ingehaald, kan dat digitaal. Borgers: ‘Samen met Cito en DUO ontwikkelen we scenario’s voor dat soort situaties. Hebben scholen voldoende computers om dat te realiseren en wat is een geschikt inhaalmoment? Bij scholen die in de problemen dreigen te komen, zoeken we afhankelijk van de omstandigheden en binnen de mogelijkheden van de school samen naar oplossingen. Onze intentie is en blijft om de groep-8-leerlingen onder zo optimaal mogelijke omstandigheden de Centrale Eindtoets te laten maken. De potentie van de leerlingen is in principe niet anders dan in andere jaren. Als de uitkomsten daar aanleiding toe geven, dan zullen we in afstemming met alle andere aanbieders de normering, uiteraard met de grootste zorgvuldigheid en een goede uitleg, aanpassen. Want nogmaals: het gaat erom dat leerlingen in het vervolgonderwijs op een plek komen waar ze tot hun recht komen. Daar wil ik een bijdrage aan leveren.’