Duidelijke communicatie van belang voor goede afname Centrale Eindtoets

Communicatieadviseur Hester Sjoer is binnen het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verantwoordelijk voor de communicatie rond de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en primair onderwijs (po). Op dit moment ligt het zwaartepunt van haar werkzaamheden vooral bij de communicatie rond de Centrale Eindtoets in het basisonderwijs. Begin november zijn meer dan 6.000 brochures verspreid onder alle basisscholen in Nederland. De brochure biedt scholen informatie over de Centrale Eindtoets zodat zij een goede keuze kunnen maken of ze deze afnemen en in welke vorm: digitaal, op papier of een combinatie van beide.

Hester Sjoer, communicatieadviseur Nt2, mbo en po

Informeren en ondersteunen

Dat deze brochure bij zoveel scholen op de mat is gevallen geeft voldoening, vindt Hester: ‘Mijn insteek was de tekst bondiger en duidelijker te maken. Ik ben benieuwd of dat ook zo ervaren wordt.’ Hester is neerlandicus en volgde aan de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit een master Literair Bedrijf. Voor ze in het voorjaar van 2020 bij het CvTE begon, werkte ze onder andere als redacteur bij een mediagroep. Een mooie basis voor goed leesbare, heldere teksten. Maar de communicatie met schooldirecteuren, leerkrachten, interne begeleiders etc. gebeurt niet alleen schriftelijk: ‘Begin november organiseerden we twee informatiebijeenkomsten, samen met onze ketenpartners Cito en DUO. Nu de coronabesmettingen weer toenemen, ben ik blij dat we afgelopen zomer besloten hebben deze bijeenkomsten volledig digitaal te organiseren. Dat is veiliger. En ook al mis je de sociale uitwisseling, het heeft voor veel deelnemers het voordeel dat ze makkelijker kunnen aansluiten, omdat ze niet eerst hoeven te reizen.

We zouden dit jaar ook aanwezig zijn met een stand over de Centrale Eindtoets op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) in de Jaarbeurs in Utrecht. Maar we hebben besloten niet te gaan vanwege de toenemende besmettingen. Het is jammer, want ik keek ernaar uit met de bezoekers in gesprek te gaan en te horen hoe leerkrachten de Centrale Eindtoets ervaren. Dat wil ik, als alles weer kan, op een andere manier organiseren.

Inhoudelijk nauw betrokken

Hester is blij dat ze als communicatieadviseur ook nauw betrokken wordt bij de inhoud: ‘Wekelijks heb ik overleg met de inhoudelijke experts binnen het CvTE, het is heel fijn om niet alleen vanaf de zijlijn bij te dragen, maar om goed te weten waarover het gaat. Ik hoef niet te trekken, want voor alle betrokkenen is het belang van communicatie helder, namelijk dat het helpt bij het aanbieden van een goede Centrale Eindtoets. Onze communicatie richt zich vooral op de scholen als ‘tussenpersoon’, maar uiteindelijk gaat het om de leerling. We bieden scholen informatie zodat de afname voor de leerlingen zo soepel mogelijk verloopt en zij een passend toetsadvies krijgen. Met een Ouderkrant die we elk jaar maken en die in het voorjaar verschijnt, richten we ons ook rechtstreeks op ouders en leerlingen uit groep 8 van de basisschool.’ 

Uitdagende periode

De afname van de Centrale Eindtoets 2021 was een uitdagende periode vanwege de coronaperikelen. ‘Er moest veel aangepast en geïmproviseerd worden en je wilt tijdig de juiste informatie naar de scholen versturen. Iedereen die bij die Centrale Eindtoets betrokken was heeft zich voor de volle 200 procent ingezet en we hebben deze uitdagende periode tot een goed einde gebracht.’ Gelukkig kan Hester goed omgaan met deadlines en stress: ‘Het is eigenlijk altijd druk, maar ik heb er vertrouwen in dat we met elkaar, onder welke omstandigheden dan ook, in 2022 weer een goede en betrouwbare Centrale Eindtoets aanbieden.’ 

Hesters werkzaamheden op Instagram

In december 2021 heeft Hester een maand lang ons Instagram-account overgenomen om te laten zien wat zij zoal doet als communicatieadviseur NMP bij het CvTE.

Andere collega's in de rubriek Onze verhalen hebben daarna het stokje overgenomen.