Samenwerking

Samenwerking en participatie van docenten, deskundigen en andere betrokkenen is een belangrijk aspect van het College voor Toetsen en Examens. Docenten en vakdeskundigen zitten in een syllabus- of vaststellingscommissie of worden op een andere manier betrokken, bijvoorbeeld doordat we hun mening vragen over syllabi of (pilot)examens. In het gehele examenproces werken we daarnaast nauw samen met verschillende ketenpartners.

Syllabus- en toetswijzercommissies

In de meeste gevallen vormen we bij de start van een nieuwe toets of examen een syllabus- of toetswijzercommissie. Leerkrachten en vakdeskundigen hebben daarin de taak om specifiek te beschrijven wat er getoetst gaat worden. De syllabus of de toetswijzer vormt het uitgangspunt voor de toetsconstructeurs, maar ook voor de docent/leerkracht. Zo weet iedereen welke stof in het examen of de toets aan bod kan komen, in welke verhouding en op welke manier.

Vaststellingscommissies

Het proces om een examen of toets te maken duurt gemiddeld twee jaar. Voor ieder examen of iedere toets vormen we een vaststellingscommissie. De docenten en vakdeskundigen in deze commissies hebben de taak om de opgaven, het correctievoorschrift en de toets of het examen in zijn geheel vast te stellen. Ze beoordelen in verschillende rondes de opgaven die door de constructiegroep zijn gemaakt. Zodra zij van mening zijn dat er een kwalitatief goede toets of examen ligt, stellen ze de toets of het examen vast. Ook adviseren zij ons over de syllabi of de toetswijzers en bij de normering.

Een vaststellingscommissie bestaat over het algemeen uit een voorzitter uit het aansluitende vervolgonderwijs (mbo, hbo of wo) en leden die ruime ervaring hebben in het lesgeven van het vak op het betreffende niveau. Zo is de rechtstreekse relatie tussen centrale toetsen en examens en het veld geborgd.

> Zie ook: Examencyclus

Commissies voor de staatsexamens

De staatsexamens vo bestaan uit twee soorten examens: de centrale examens vo en de mondelinge examens. De mondelinge examens komen in de plaats van de schoolexamens in het vo.

Voor de mondelinge staatsexamens vo werken we met constructiegroepen en adviesgroepen. De laatste groepen hebben dezelfde taak als de vaststellingscommissies voor de centrale examens. Daarnaast werken er voor de staatsexamens vo zo’n 1200 examinatoren die mondelinge examens afnemen. Dit zijn docenten die zelf examenklassen hebben of onlangs nog voor examenklassen stonden.

De staatsexamens Nt2 bestaan uit examens voor de vier verschillende vaardigheden, verdeeld over twee programma’s. Constructiegroepen van Cito en Bureau ICE maken de opgaven. De commissie staatsexamens Nt2 stelt de opgaven vast.

> Zie ook: Werken bij