Onze toetsen en examens

Een toets of een examen is een belangrijk moment in het leven van mensen. Honderdduizenden mensen komen jaarlijks in contact met het werk van het College voor Toetsen en Examens (CvTE): Als kandidaat, als werkgever of als vervolgopleider. Het CvTE is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in de onderwijssectoren vo, mbo en Nt2, en voor de kwaliteitsbewaking en normering van doorstroomtoetsen en leerlingvolgsytemen in het po.