Staatsexamen Nt2

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) is er voor mensen die een andere moedertaal spreken en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met het behalen van het Staatsexamen Nt2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal beheersen. Dit is nodig om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Het CvTE is verantwoordelijk voor de organisatie en ontwikkeling van het Staatsexamen Nt2 en biedt informatie en advies over de examens. Cito en Bureau ICE maken de opgaven. DUO organiseert de afname.

Het Staatsexamen Nt2 bestaat sinds 1992. Sinds de start heeft inmiddels bijna een kwart miljoen anderstalige (jong-)volwassenen deelgenomen aan het Staatsexamen Nt2.

Twee programma's

Het Staatsexamen Nt2 bestaat uit twee examenprogramma’s. De kandidaat kiest, afhankelijk van zijn doel en niveau, voor Programma I (niveau B1) of Programma II (niveau B2). Programma I toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of beroepsopleiding op mbo-niveau. Programma II toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op hbo- of universitair niveau. Het is niet verplicht eerst examen te doen in Programma I om examen te kunnen doen voor Programma II.

Inburgeren

Met ingang van 1 januari 2022 heeft Nederland een nieuw inburgeringsstelsel volgens de Wet Inburgering 2021. Inburgeraars maken dan mogelijk het Staatsexamen Nt2, afhankelijk van wat er afgesproken is met de gemeente. Nieuwkomers die voor 1 januari 2022 inburgeringsplichtig waren, vallen nog onder de Wet Inburgering 2013.

Kijk voor meer informatie op de website Staatsexamens Nt2/inburgeren.

Referentieniveaus taal en rekenen

De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen schrijven voor wat leerlingen op bepaalde momenten moeten kennen en kunnen. De overheid heeft bepaald welke referentieniveaus voor welk schooltype gelden. Het referentiekader voor de taalniveaus maakt gebruik van de opbouw en beschrijvingen van het Europees referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK).

De ERK-niveaus B1 en B2, het niveau van Programma I en Programma II van het Staatsexamen Nt2, blijken volgens onderzoek vergelijkbaar met de niveaus 2F en 3F van het referentiekader taal en rekenen. Kandidaten die slagen voor het Staatsexamen Nt2 hebben een taalniveau dat correspondeert met het betreffende referentieniveau Nederlandse taal (Programma I 2F, Programma II 3F).      

Voorlichtingsfilm

Over het Staatsexamen Nt2 is een voorlichtingsfilm gemaakt die laat zien wat een kandidaat ziet wanneer het Staatsexamen Nt2 gemaakt wordt.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over het Staatsexamen Nt2, adressen van taalaanbieders, informatie voor kandidaten, werkgevers en docenten is er de website van het Staatsexamen Nt2

Informatie over praktische zaken als aanmelden en betalen is te vinden op de website van DUO.

Volg ons of doe mee

Ben je geïnteresseerd in ons werk en wil je ons volgen of ook een bijdrage leveren? Dat kan op verschillende manieren.