Toetsen primair onderwijs

Per 1 januari 2023 is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van doorstroomtoetsen (voorheen eindtoetsen) in Europees Nederland en Bonaire in het primair onderwijs, en leerlingvolgsystemen (LVS) in Europees en Caribisch Nederland. 

Daarnaast is het CvTE verantwoordelijk voor het bewaken van de vergelijkbaarheid van de doorstroomtoetsresultaten (de normering).

Wij hebben hiervoor beoordelingskaders opgesteld en controleren of de doorstroomtoetsen en leerlingvolgsystemen hieraan voldoen. Hierdoor voldoen de verplichte toetsen in het primair onderwijs aan gestelde kwaliteitseisen.

Meer informatie

Meer informatie over deze taak is te vinden op www.cvtetoetsenpo.nl.

Volg ons of doe mee

Ben je geïnteresseerd in ons werk en wil je ons volgen of ook een bijdrage leveren? Dat kan op verschillende manieren.