Centrale examens mbo Nederlandse taal en Engels

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) maken centrale examens Nederlandse taal en Engels. Het resultaat van deze examens is onderdeel van het mbo-diploma.

Het CvTE is verantwoordelijk voor de uitvoering van de centrale examens Nederlandse taal en Engels in het mbo. Dit gebeurt in opdracht van de minister van OCW. Dit houdt in dat het CvTE zorgt voor landelijk vastgestelde centrale examens. Deze examens hebben een landelijke vastgestelde centrale normering. Ook gelden er voor het afnemen van deze examens landelijke regels (afnamecondities).

Onder regie en verantwoordelijkheid van het CvTE maakt Cito de opgaven voor de centrale examens in het mbo. Dit gebeurt in samenwerking met docenten uit het mbo-veld. Speciale vaststellingscommissies bepalen welke opgaven in de examens komen en in welke samenstelling.

Om de flexibiliteit in de afname te vergroten, maken kandidaten de examens in het mbo digitaal. Op die manier kunnen de instellingen zelf examens inplannen in meerdere afnameperiodes per jaar.

Meer informatie

Het CvTE communiceert met docenten en examensecretarissen over de centrale examens in het mbo via de website Examenbladmbo.nl en via het mailsysteem dat daaraan gekoppeld is.

Volg ons of doe mee

Ben je geïnteresseerd in ons werk en wil je ons volgen of ook een bijdrage leveren? Dat kan op verschillende manieren.