Toetsen primair onderwijs

Per 1 januari 2023 is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van doorstroomtoetsen (voorheen eindtoetsen) in Europees Nederland en Bonaire in het primair onderwijs, én leerlingvolgsystemen (LVS) Europees en Caribisch Nederland. Daarnaast is het CvTE verantwoordelijk voor het bewaken van de vergelijkbaarheid van de doorstroomtoetsresultaten (de normering).

De Expertgroep toetsen po is tot 1 augustus 2023 actief en tot dan onder andere verantwoordelijk voor de eindtoetsen die in het schooljaar 2022/2023 worden afgenomen. Meer informatie over de Expertgroep is te vinden op www.expertgroeptoetsenpo.nl.