Diversiteit en inclusie

Bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is het belangrijk dat iedereen zich welkom kan voelen en zichzelf kan zijn.

Voornaamwoorden in e-mailhandtekeningen

Om bij te dragen aan een inclusieve omgeving vermelden collega’s hun voornaamwoorden in hun e-mailhandtekeningen.  Dit heeft meerdere redenen.

Ten eerste voelen mensen zich hiermee gezien. Het zorgt ervoor dat we een signaal geven aan transgender en non-binaire (potentiële) collega’s, ketenpartners en anderen met wie we contact hebben dat zij bij het CvTE zichzelf kunnen zijn en correct aangesproken worden.

Het geeft anderen ook een duidelijk en concreet signaal over hoe zij ons aan kunnen spreken. Collega’s met een ambigue of niet veel voorkomende naam worden zo correct aangesproken, zonder dat zij externen hierover hoeven corrigeren. Dit kan misverstanden en vervelende situaties voorkomen.

Bij het CvTE blijven we werken aan een diverse en inclusieve omgeving, en het vermelden van de voornaamwoorden in de e-mailhandtekening is daar één onderdeel van. Op deze pagina komen in de toekomst meer van onze maatregelen te staan om een inclusieve organisatie te bewerkstelligen.