Ons College

Het College bestaat uit een voorzitter en zes tot acht leden. Voor ieder lid van het College is er ook een plaatsvervanger. De leden zijn afkomstig uit de verschillende onderwijssectoren.

Van boven naar beneden en van links naar rechts: Wiebo Spoelstra (vo), Andrea Kaim-Lamers (mbo), Marc Spierings (secretaris-directeur), John van der Vegt (voorzitter), Huug de Deugd (hbo), Robert Zoutendijk (hbo), Yvonne van Zijl (docentlid), Sander Jansen (wo), Karen Peters (po), Afke Jansen (docentlid), Theo Bekker (vo). Niet op de foto: Carin Zandbergen (po), Dominique Majoor (mbo), Monique Scheepers (wo)

Het College zet de koers uit voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE), stelt wettelijke regelingen vast en kan de bewindslieden bij het ministerie van (ongevraagd) advies voorzien. Het College legt verantwoording af aan de minister(s) van Onderwijs. Dat doet het College onder meer in het jaarverslag.

Toezicht

Het College voor Toetsen en Examens is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het CvTE. Dat doet zij in de vorm van jaarlijks toezicht, bij het verschijnen van het jaarverslag. Ook doet de inspectie driejaarlijks onderzoek naar de kwaliteitsborging van het College.

Volg ons of doe mee

Ben je geïnteresseerd in ons werk en wil je ons volgen of ook een bijdrage leveren? Dat kan op verschillende manieren.