Ons College

Het College bestaat uit een voorzitter en zes tot acht leden. Voor ieder lid van het College is er ook een plaatsvervanger. De leden zijn afkomstig uit de verschillende onderwijssectoren.

Van boven naar beneden en van links naar rechts: Leon Henkens (po), Theo Bekker (vo), Pieter Hendrikse (voorzitter), Afke Jansen (docentlid), Yvonne van Zijl (docentlid), Dominique Majoor (mbo), Huug de Deugd (hbo), Marc Spierings (secretaris-directeur), Robert Zoutendijk (hbo), Monique Scheepers (wo) Niet op de foto: Sander Jansen (wo), Andrea Kaim-Lamers (mbo), Gerrit Jan Zomer (po); de vacature voor plaatsvervangend lid vo is nog vacant.

Het College zet de koers uit voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE), stelt wettelijke regelingen vast en kan de bewindslieden bij het ministerie van (ongevraagd) advies voorzien. Het College legt verantwoording af aan de minister(s) van Onderwijs. Dat doet het College onder meer in het jaarverslag.

‘Het werk van het College voor Toetsen en Examens is stevig verankerd in onze samenleving. We tonen initiatief waar het moet en ‘co-creëren’ waar het kan.’  Pieter Hendrikse, voorzitter College

Toezicht

Het College voor Toetsen en Examens is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het CvTE. Dat doet zij in de vorm van jaarlijks toezicht, bij het verschijnen van het jaarverslag. Ook doet de inspectie driejaarlijks onderzoek naar de kwaliteitsborging van het College.

Volg ons of doe mee

Ben je geïnteresseerd in ons werk en wil je ons volgen of ook een bijdrage leveren? Dat kan op verschillende manieren.