Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bestaat uit ruim zeventig medewerkers. Wij zorgen ervoor dat examens in de verschillende sectoren (primair onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, staatsexamen Nederlands als tweede taal, voortgezet onderwijs, staatsexamens voorgezet onderwijs) tot stand komen door samen te werken met mensen uit het onderwijs. Daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor de communicatie, bedrijfsvoering en bestuurlijke ondersteuning van het CvTE.  Ben je geïnteresseerd in ons werk en wil je meer weten? Lees Onze verhalen en volg ons op sociale media.

75 personen