Onze commissies

Als CvTE zijn wij verantwoordelijk voor de centrale examens in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en voor de Staatsexamens voortgezet onderwijs en Nederlands als tweede taal. Samen met onze ketenpartners en vele docenten en leerkrachten in commissies zorgen we ervoor dat er ieder jaar weer centrale examens zijn en dat die kunnen worden afgenomen. Je bent van harte welkom om daaraan mee te doen!

‘De examenopgaven moeten aansluiten op de onderwijspraktijk, daarom is het zo belangrijk dat docenten deel uitmaken van de vaststellingscommissie.’ Fer Hooghuis, voorzitter vaststellingscommissie aardrijkskunde vmbo

Er werken zo’n driehonderd docenten en vakdeskundigen mee aan het vaststellen van de centrale examens en de Centrale Eindtoets. Zij zijn betrokken in de verschillende commissies: vaststellings- en syllabus- en toetswijzercommissies. Zij beoordelen opgaven van de docenten in de constructiegroepen van Cito en stellen uiteindelijk het examen of de toets vast. Ook betrekken we hen bij de normering van de toets of het examen.
 

Volg ons of doe mee

Ben je geïnteresseerd in ons werk en wil je ons volgen of ook een bijdrage leveren? Dat kan op verschillende manieren.