Onze commissies

Als CvTE zijn wij verantwoordelijk voor de centrale examens in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, voor de Staatsexamens voortgezet onderwijs en Nederlands als tweede taal, en voor de kwaliteitsbewaking van toetsen in het primair onderwijs. Samen met onze ketenpartners en vele docenten en leerkrachten in commissies zorgen we ervoor dat er ieder jaar weer centrale examens zijn en dat die kunnen worden afgenomen. Je bent van harte welkom om daaraan mee te doen!

Werken voor de commissies

Er werken zo’n driehonderd docenten en vakdeskundigen mee aan het vaststellen van de centrale examens. Zij zijn betrokken in de verschillende commissies: vaststellings- en syllabus- en toetswijzercommissies. Zij beoordelen opgaven van de docenten in de constructiegroepen van Cito en stellen uiteindelijk het examen of de toets vast. Ook betrekken we hen bij de normering van de toets of het examen.

‘De examenopgaven moeten aansluiten op de onderwijspraktijk, daarom is het zo belangrijk dat docenten deel uitmaken van de vaststellingscommissie.’ Fer Hooghuis, voorzitter vaststellingscommissie aardrijkskunde vmbo

Volg ons of doe mee

Ben je geïnteresseerd in ons werk en wil je ons volgen of ook een bijdrage leveren? Dat kan op verschillende manieren.