Werken voor een commissie

Onder het College voor Toetsen en Examens functioneren behalve het bureau ook syllabus-/toetswijzercommissies en vaststellingscommissies. 

De ontwikkeling van centrale toetsen en examens start in een syllabus- of toetswijzercommissie. Zo'n commissie bestaat uit leerkrachten, docenten en vakdeskundigen die de taak hebben specifiek te beschrijven wat er getoetst gaat worden. Het resultaat komt in een syllabus of toetswijzer, die het uitgangspunt is voor de toetsconstructeurs én de docent/leerkracht. 

Daarnaast is er voor ieder examen of iedere toets een vaststellingscommissie. Leerkrachten of docenten en vakdeskundigen in deze commissies hebben de taak om de opgaven, het correctievoorschrift en de toets of het examen vast te stellen. Ook adviseren zij ons over de syllabi of de toetswijzers en bij de normering.

Samenstelling van een commissie

Een vaststellingscommissie bestaat over het algemeen uit een voorzitter uit het aansluitende vervolgonderwijs (mbo, hbo of wo) en leden die ruime ervaring hebben in het lesgeven van het vak op het betreffende niveau. Zo is de rechtstreekse relatie tussen centrale toetsen en examens en het veld geborgd.

Meer weten? Zie de pagina Docentbetrokkenheid op Examenblad.nl.

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures bij een commissie.

Onze directeur vertelt  over de N-term:

Wat maakt het werk van een voorzitter bijzonder?