Vacatures commissies

Er werken voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE) veel docenten, leerkrachten en vakdeskundigen in vaststellings-, syllabus- en toetswijzercommissies voor de centrale examens voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voor het staatsexamen Nt2. Vacatures publiceren we hier en zetten we uit via de vakverenigingen en onderwijsbonden. 

Vaststellingscommissies vo

Docentleden worden voorgedragen door de vakverenigingen en de onderwijsbonden. Voorzitters worden geworven door het CvTE. Als er vacatures zijn dan vind je die hier.

Er zijn momenteel geen vacatures.

Vacatures commissies staatsexamen Nt2

Voor de staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2) zijn er commissies ingesteld. Als er voor deze commissies vacatures zijn, voor voorzitters en leden, dan zijn die hier te vinden.

Er zijn momenteel geen vacatures.

Vacatures vaststellingscommissies mbo

Voor de centrale examens Nederlands en Engels in het mbo zijn er commissies ingesteld, vergelijkbaar met die bij de examens voortgezet onderwijs. Als er voor deze commissies vacatures zijn, voor voorzitters en leden, dan zijn die hier te vinden. 

Er zijn momenteel geen vacatures.

Volg ons of doe mee

Ben je geïnteresseerd in ons werk en wil je ons volgen of ook een bijdrage leveren? Dat kan op verschillende manieren.