Werken voor een commissie

Er werken voor het College voor Toetsen en Examens veel docenten, leerkrachten en vakdeskundigen in vaststellings-, syllabus- en toetswijzercommissies. Voor de examens vo en mbo worden er jaarlijks syllabi vastgesteld. Bij een grote aanpassing van de syllabi wordt een syllabuscommissie ingesteld. Voor de Centrale Eindtoets po is er een toetswijzer.  

Algemeen

Voor ieder examen of iedere toets is er een vaststellingscommissie. Docenten of leerkrachten en vakdeskundigen in deze commissies hebben de taak om de opgaven, het correctievoorschrift en het examen of de toets vast te stellen. Ook adviseren zij ons over de syllabi/toetswijzers en bij de normering van het examen of de toets.

Daarnaast stellen we een syllabus- of toetswijzercommissie in bij de ontwikkeling van centrale examens of toetsen. Ook een syllabus- of toetswijzercommissie bestaat uit docenten/leerkrachten en vakdeskundigen. Zij hebben de taak om in een syllabus of toetswijzer specifiek te beschrijven wat er geëxamineerd of getoetst gaat worden. Een syllabus of toetswijzer is het uitgangspunt voor de toetsdeskundigen/toetsconstructeurs én de docenten/leerkrachten. 

Vaststellingscommissies voortgezet onderwijs

Een vaststellingscommissie voor een centraal examen vo bestaat over het algemeen uit een voorzitter uit het aansluitende vervolgonderwijs (mbo, hbo of wo) en docentleden die ruime ervaring hebben in het lesgeven in het vak op het voortgezet onderwijs op het betreffende niveau. Zo is de rechtstreekse relatie tussen centrale examens en het veld geborgd.

Meer weten over de vaststellingscommissies vo? Zie de pagina Docentbetrokkenheid op Examenblad.nl.

Wat maakt het werk van een voorzitter bijzonder?

Vaststellingscommissie vo adviseert het CvTE over de N-term

De vaststellingscommissie vo heeft ook een taak bij de normering van de centrale examens vo. Zij brengt advies uit aan het CvTE over de normering van de examens die de commissie heeft vastgesteld. Dit advies wordt samen met de opmerkingen van leerlingen via het LAKS en van docenten via de Examenlijn meegenomen in de vaststelling van de uiteindelijke N-term.