Vacatures commissies

Er werken voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE) veel docenten, leerkrachten en vakdeskundigen in vaststellings-, syllabus- en toetswijzercommissies voor de centrale examens voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en voor de Centrale Eindtoets primair onderwijs. Vacatures publiceren we hier en zetten we uit via de vakverenigingen en onderwijsbonden. 

Vacatures vaststellingscommissies po en mbo

Voor de Centrale Eindtoets po en de centrale examens Nederlands en Engels in het mbo zijn er commissies ingesteld, vergelijkbaar met die bij de examens voortgezet onderwijs. Als er voor deze commissies vacatures zijn, voor voorzitters en leden, dan zijn die hier te vinden. 

Vacature leden Werving via
lid vaststellingscommissie Engels B1 het CvTE

Vaststellingscommissies vo

Voorzitters worden geworven door het CvTE. Docentenleden worden voorgedragen door de vakverenigingen en de onderwijsbonden. Als er voor deze commissies vacatures zijn, voor voorzitters en leden, dan zijn die hier te vinden. 

Vacature leden Werving via
lid vaststellingscommissie kunst (algemeen) havo/vwo het CvTE

Volg ons of doe mee

Ben je geïnteresseerd in ons werk en wil je ons volgen of ook een bijdrage leveren? Dat kan op verschillende manieren.