Werken voor een commissie

Onder het College voor Toetsen en Examens functioneren behalve het bureau ook syllabus-/toetswijzercommissies en vaststellingscommissies. 

De ontwikkeling van centrale toetsen en examens start in een syllabus- of toetswijzercommissie. Zo'n commissie bestaat uit leerkrachten, docenten en vakdeskundigen die de taak hebben specifiek te beschrijven wat er getoetst gaat worden. Het resultaat komt in een syllabus of toetswijzer, die het uitgangspunt is voor de toetsconstructeurs én de docent/leerkracht. 

Daarnaast is er voor ieder examen of iedere toets een vaststellingscommissie. Leerkrachten of docenten en vakdeskundigen in deze commissies hebben de taak om de opgaven, het correctievoorschrift en de toets of het examen vast te stellen. Ook adviseren zij ons over de syllabi of de toetswijzers en bij de normering.

Samenstelling van een commissie

Een vaststellingscommissie bestaat over het algemeen uit een voorzitter uit het aansluitende vervolgonderwijs (mbo, hbo of wo) en leden die ruime ervaring hebben in het lesgeven van het vak op het betreffende niveau. Zo is de rechtstreekse relatie tussen centrale toetsen en examens en het veld geborgd.

Meer weten? Zie de pagina Docentbetrokkenheid op Examenblad.nl.

Vacatures

De volgende vacatures zijn beschikbaar:

Voorzitter Profielvak Groen (pdf)

Er zijn ook vacatures voor leden voor vaststellingscommissies beschikbaar. De werving hiervoor ligt bij de vakbonden en vakverenigingen voor docenten.

Vaststellingscommissie vmbo Werving loopt bij
Arabisch vmbo (i.c.m.) havo-vwo VLLT
Beeldende vakken vmbo VONKC
Duits vmbo AOb
Fries vmbo VLLT
Maatschappijkunde vmbo CNV
Nederlands vmbo AOb
Turks vmbo (i.c.m. havo-vwo) VLLT
Vaststellingscommissie havo-vwo Werving loopt bij
Arabisch vmbo havo-vwo (i.c.m. vmbo) VLLT
Aardrijkskunde havo-vwo AOb
Biologie havo-vwo CNV
Geschiedenis havo-vwo VGN
Kunst (algemeen) havo-vwo VONKC
Latijn havo-vwo VCN
Nederlands havo-vwo VLLT
Spaans havo-vwo VLLT
Turks havo-vwo (i.c.m. vmbo ) VLLT

Onze directeur vertelt  over de N-term:

Wat maakt het werk van een voorzitter bijzonder?