Doorstroomtoets

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft vanaf 1 januari 2023 de wettelijke taak om doorstroomtoetsen te erkennen voor het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs (Wet doorstroomtoets po). Doorstroomtoetsen die het CvTE erkent, worden voor een periode van vier jaar toegelaten tot het primair onderwijs. Daarnaast wordt jaarlijks bekeken of de erkende doorstroomtoetsen voldoen aan de kwaliteitseisen zoals beschreven in het beoordelingskader doorstroomtoetsen po.