Normering

Per 1 januari 2023 is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit én de vergelijkbaarheid van doorstroomtoetsen in het primair onderwijs. Dat betekent dat het CvTE de normering vaststelt. Dit is beschreven in de beoordelingsnormen doorstroomtoetsen po.

De beoordelingsnormen doorstroomtoetsen po bevatten verbindende voorschriften voor aanbieders van een doorstroomtoets. De beoordelingsnormen zijn onlosmakelijk verbonden met het beoordelingskader doorstroomtoetsen po