Vroegtijdige onderwijskundige beoordeling

Toetsaanbieders mogen items aan het CvTE voorleggen voordat er afnamegegevens over worden verzameld. Dit heet de ‘vroegtijdige onderwijskundige beoordeling’. Deze stap is er om wijzigingen in items naar aanleiding van de beoordeling door het CvTE mogelijk te maken. 

De aanbieder kan een vroegtijdige onderwijskundige beoordeling aan te vragen. Voor een aanbieder is het voordeel hiervan dat items zo nodig nog kunnen worden aangepast. Als een aanbieder geen gebruik maakt van een vroegtijdige onderwijskundige beoordeling, dan worden alle items beoordeeld op het moment dat de doorstroomtoets wordt ingediend. 

Stichting Cito stelt een bevindingenrapport op van de vroegtijdige onderwijskundige beoordeling en koppelt dit terug aan de aanbieder. Dit rapport wordt niet gepubliceerd. De bevindingen uit het rapport worden meegenomen bij het advies van Stichting Cito met betrekking tot de erkenning of vaststelling van een toets als de items hierin integraal terugkomen. Dit integrale advies én het besluit van het College worden op deze website gepubliceerd.

Voor de items die worden beoordeeld tijdens een vroegtijdige onderwijskundige beoordeling worden de criteria gehanteerd zoals deze zijn opgenomen in de checklist en het beoordelingskader.

De aangeleverde items moeten al een intern kwaliteitsproces hebben doorlopen bij de aanbieder, waardoor de items definitief, vaststelbaar en prettestklaar zijn. De items moeten worden aangeleverd op een manier dat ze beoordeeld kunnen worden in de exacte weergave waarin de leerlingen de items krijgen te zien. Het CvTE verwacht dat aanbieders zelf gecontroleerd hebben of de items aan de eisen uit het beoordelingskader voldoen. Het CvTE heeft het recht om (alle) items terug te sturen naar de aanbieder als deze (deels) niet afneembaar blijken.

Tijdens een vroegtijdige onderwijskundige beoordeling wordt alleen naar items op itemniveau gekeken.

Het indienen van te beoordelen items bij een vroegtijdige onderwijskundige beoordeling gebeurt alleen na overleg met het CvTE. De termijn van deze beoordeling is afhankelijk van de omvang en periode van de indiening.