Vroegtijdige onderwijskundige beoordeling

Erkende toetsaanbieders mogen op aanvraag items of beoordelingscritera voorleggen aan het CvTE voordat er afnamegegevens over worden verzameld. Dit heet de ‘vroegtijdige onderwijskundige beoordeling’. Deze stap is er om wijzigingen in items of beoordelingscriteria naar aanleiding van de beoordeling door het CvTE mogelijk te maken.

Bevindingenrapport

Een vroegtijdige onderwijskundige beoordeling is een keuze van de aanbieder. Stichting Cito stelt een bevindingenrapport op van de vroegtijdige onderwijskundige beoordeling en koppelt dit terug aan de aanbieder. Dit rapport wordt niet gepubliceerd. De bevindingen uit het rapport worden meegenomen bij het advies van Stichting Cito met betrekking tot de erkenning of check van een toets. Dit integrale advies én het besluit van het College worden gepubliceerd. 

Criteria

Voor de items of beoordelingscriteria die worden beoordeeld tijdens een vroegtijdige onderwijskundige beoordeling worden dezelfde criteria gehanteerd als bij de items van de operationele toets of instrument. Deze criteria staan in (een checklist behorende bij) het beoordelingskader doorstroomtoetsen.

De aangeleverde items en beoordelingscriteria moeten al een intern kwaliteitsproces hebben doorlopen bij de aanbieder, waardoor de items definitief, vaststelbaar en prettestklaar zijn. Verwacht wordt dat aanbieders zelf gecontroleerd hebben of de items of beoordelingscriteria aan de eisen uit het beoordelingskader voldoen. Het CvTE heeft het recht om alles terug te sturen naar de aanbieder indien deze (deels) niet afneembaar blijken.

Tijdens een vroegtijdige onderwijskundige beoordeling wordt alleen naar items op itemniveau gekeken.

Het indienen van te beoordelen items bij een vroegtijdige onderwijskundige beoordeling gebeurt alleen na overleg met het CvTE. De termijn van deze beoordeling is afhankelijk van de omvang en periode van de indiening.