Erkenning en jaarlijkse vaststelling

Vierjaarlijkse erkenning

Voordat er door de aanbieder een formeel verzoek tot erkenning van de doorstroomtoets gedaan wordt, vindt er een voorbereidend gesprek plaats waarin de aanbieder vragen kan stellen en er informatie wordt gedeeld over de planning, procedure, inhoud van de doorstroomtoets en de diverse kwaliteitsaspecten.

Aanvragen dienen voor 1 juni compleet te zijn ingediend en worden binnen 15 weken beoordeeld. Wanneer er om aanvullende documenten gevraagd wordt tijdens de beoordelingsfase, wordt de beoordeling opgeschort. De termijn gaat weer lopen vanaf het moment dat alle documenten zijn ontvangen. Voor een erkenning moeten alle criteria met een ‘voldoende’ beoordeeld zijn.

Stichting Cito adviseert het CvTE over de erkenning of vaststelling van een doorstroomtoets. Stichting Cito gebruikt voor haar advies het  beoordelingskader doorstroomtoetsen po. De adviescommissie van het CvTE met onafhankelijke onderwijskundige, psychometrische en vakinhoudelijke experts ondersteunt het College van het CvTE door het kwaliteitsoordeel van Stichting Cito te verifiëren en te adviseren over de erkenning of vaststelling van een doorstroomtoets. Het CvTE neemt het uiteindelijke besluit om een doorstroomtoets te erkennen.   

Het beoordelingskader bestaat uit drie onderdelen: onderwijskundige, organisatorische en psychometrische aspecten. Deze inhoudelijke onderdelen bestaan weer uit onderliggende thema’s. Naast de beoordelingsaspecten beschrijft het kader de wijze waarop een doorstroomtoets wordt beoordeeld.

Jaarlijkse vaststelling

Gedurende de vier jaar dat de doorstroomtoets is erkend, beoordeelt het CvTE jaarlijks de kwaliteit van de onderwijskundige, organisatorische en psychometrische aspecten van een doorstroomtoets.