Caribisch Nederland

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zal vierjaarlijks de doorstroomtoets voor het primair onderwijs op Bonaire erkennen en jaarlijks de kwaliteit hiervan vaststellen. Het CvTE zal ook de doorstroomtoets voor het primair onderwijs op Bonaire normeren. 

Het CvTE erkent een leerlingvolgsysteem (LVS) voor de periode van tien jaar en stelt tussentijds de kwaliteit vast. Dit doet het CvTE voor geheel Caribisch Nederland (CN): Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanvragen van een erkenning of vaststelling. Zodra de regelingen zijn vastgesteld, worden ook de genomen besluiten en publicaties en regelingen die hieraan ten grondslag liggen opgenomen.