Leerlingvolgsysteem

Scholen zijn verplicht om leerlingen in de basisschoolloopbaan te volgen met een leerlingsvolgyssteem (LVS). Ergens in deze schoolloopbaan dient dit te gebeuren met een door het CvTE erkend leerlingvolgsysteem.

Een LVS bevat instrumenten. Voor groep 1-2 gaat dit altijd om observatie-instrumenten. Voor groep 3 t/m groep 8 kunnen het zowel toetsen als observatie-instrumenten zijn.