Genomen besluiten

Besluiten over erkenning en vaststelling van doorstroomtoetsen en leerlingvolgsystemen worden hieronder gepubliceerd.

Tot 1 augustus 2023

De Expertgroep toetsen po was tot 1 augustus 2023 actief en was onder andere verantwoordelijk voor de eindtoetsen die in het schooljaar 2022/2023 zijn afgenomen.

De besluiten die door de Expertgroep toetsen po over leerlingvolgsystemen genomen zijn, worden gedurende de looptijd overgenomen door het CvTE.

Meer informatie over de Expertgroep en de door hen genomen besluiten is te vinden op de website van de Expertgroep toetsen po.