Genomen besluiten

Besluiten over erkenning en vaststelling van doorstroomtoetsen en leerlingvolgsystemen worden hieronder gepubliceerd.

Tot 1 augustus 2023

De Expertgroep toetsen po was tot 1 augustus 2023 actief en was onder andere verantwoordelijk voor de eindtoetsen die in het schooljaar 2022/2023 zijn afgenomen.

Meer informatie over de Expertgroep en de door hen genomen besluiten is te vinden op de website van de Expertgroep toetsen po.