Genomen besluiten

Besluiten over erkenning en vaststelling van doorstroomtoetsen en leerlingvolgsystemen voor Europees Nederland worden hieronder gepubliceerd.