Genomen besluiten

Sinds 1 januari 2023 is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van doorstroomtoetsen (voorheen eindtoetsen) in Europees Nederland en Bonaire in het primair onderwijs, én leerlingvolgsystemen (LVS) Europees en Caribisch Nederland. Daarnaast is het CvTE verantwoordelijk voor het bewaken van de vergelijkbaarheid van de doorstroomtoetsresultaten (de normering).

De Expertgroep toetsen po is tot 1 augustus 2023 actief en tot die tijd onder andere verantwoordelijk voor de eindtoetsen die in het schooljaar 2022/2023 zijn afgenomen.

Het CvTE neemt de genomen besluiten over. Zodra het CvTE zelf besluiten heeft genomen zullen deze hier worden gepubliceerd. Meer informatie over de Expertgroep en de door hen genomen besluiten is te vinden op de website van de Expertgroep toetsen po.