Werken voor de Staatsexamens vo

Voor de Staatsexamens voortgezet onderwijs (vo) zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe examinatoren. Daarvoor zoeken wij gemotiveerde docenten met een grote mate aan vakkennis, die werkzaam zijn in het onderwijs en lesgeven aan examenklassen.

Examinatoren houden zich bezig met zowel de correctie van de centrale examens als met afnemen van de vaak mondelinge college-examens.

Voor de mondelinge examens worden examinatoren gevraagd te examineren op een van de drie reguliere locaties in het land of op vso-scholen en incidenteel op bijzondere plaatsen als gevangenissen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en bij chronisch zieke kandidaten thuis.

Lees ook: Informatie voor nieuwe examinatoren (pdf)

Examinatoren vertellen over hun werk: