‘Je thuis voelen is een voorwaarde om je te kunnen ontplooien’

Sinds ruim een jaar bestaat er binnen het College voor Toetsen en Examens (CvTE) een werkverband diversiteit & inclusie, niet van bovenaf opgelegd, maar ontstaan vanuit een initiatief van medewerkers zelf. Aan de basis ligt de vraag wat voor organisatie het CvTE wil zijn en hoe alle (toekomstige) medewerkers hun werkomgeving als veilig en prettig kunnen ervaren. Jack den Tonkelaar werkt sinds zes jaar als online communicatiemedewerker bij het CvTE; hen legt uit waarom het werkverband diversiteit & inclusie belangrijk is. 

Jack den Tonkelaar, oud-medewerker

Bouwen aan een welkome organisatie

‘Het CvTE houdt met enige regelmaat tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers. Bij het laatste onderzoek zat ook een onderdeel diversiteit CvTE‘, vertelt Jack. ´Dat ging vooral over de man/vrouw- en leeftijdsverdeling in onze organisatie. Een aantal medewerkers, waaronder ik, vond dat te beperkt. We wilden meer doen rond inclusie en diversiteit. Door mijn eigen achtergrond heb ik daar een persoonlijke betrokkenheid bij.’ Jack vertelt dat hen zelf autistisch, lesbisch en non-binair is, en zich op eerdere werkplekken lang niet altijd even veilig en even welkom heeft gevoeld. Inclusie gaat natuurlijk om meer dan gender of de verhouding man-vrouw, het gaat ook over hoe welkom mensen met een lichamelijke of psychische beperking of mensen met een andere afkomst zijn. Het werkverband omvat dit hele scala.

‘We zijn begonnen met het maken van een plan. Dat plan is gestoeld op de pijlers Personeel - Product - Publiek. Personeel heeft te maken met het bouwen aan een welkome organisatie en het bewuster maken van collega’s die vaak niet doorhebben dat uitlatingen of gedrag niet altijd even handig zijn. Onbekend maakt onbemind’, aldus Jack. ´Vaak weten collega´s niet dat bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde woorden of bepaalde vragen die worden gesteld ongemakkelijk voelen, alsof je jezelf moet verdedigen. Eén van de concrete stappen is duidelijk aangeven hoe je aangesproken wilt worden. Zelf gebruik ik hij/zij/hen in mijn e-mailhandtekening. Iedereen moet zich thuis voelen, dat is een voorwaarde om je te kunnen ontplooien. Dat geldt ook voor toekomstige collega´s. Om niemand buiten te sluiten, kijken we hoe we onze vacatureteksten nog kunnen verbeteren. Onze overtuiging is dat diversiteit en inclusie leiden tot een interessantere en gezondere werkplek waar veel verschillende perspectieven te vinden zijn.’ 

Toegankelijkheid

Jack houdt zich vanuit hun functie als online communicatiemedewerker al bezig met toegankelijkheid voor iedereen. ‘We letten erop dat onze website toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking. Onze teksten proberen we zo te schrijven, dat mensen die niet hoogopgeleid zijn ze makkelijker zouden kunnen lezen. Filmpjes die we online zetten, zijn ondertiteld. We maken steeds meer gebruik van sociale media. Ik beheer ons Twitter- en Instagram-account en we zetten ook regelmatig filmpjes op YouTube. Je moet blijven nadenken over hoe mensen informatie consumeren. Lang niet iedereen doet dat via geschreven teksten. Korte filmpjes, van 2 à 3 minuten, werken goed als je iets wilt uitleggen. Onder de naam CvTE Backstage geven we in korte filmpjes een beeld van ons werk en van onze medewerkers.’ Het ligt dus voor de hand dat Jack zich vanuit het werkverband richt op de pijler Publiek, en dan met name op de communicatie van het CvTE naar en met de buitenwereld.

‘Onder de pijler Product vallen onder andere onze examens en syllabi. Ook daarin streven we ernaar dat de teksten zelf inclusief zijn en geen groepen mensen uitsluiten. We proberen ons zo open mogelijk te verhouden tot de maatschappij waarin en waarvoor we werken en zijn blij met alle feedback die we ontvangen. Bovendien zijn de examens ook goed toegankelijk voor bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking, met dyslexie of andere aandoeningen. Uiteindelijk hopen we dat leerlingen en examenkandidaten zichzelf kunnen herkennen in de teksten.’

Wat Jack betreft mag het tempo nog wel wat omhoog. ‘We zijn een overheidsorganisatie, waar zaken doordacht en gedegen gebeuren en ik ben nogal ongeduldig. Maar als CvTE zijn we ook een collectie van mensen met diverse achtergronden en levenspaden. Ik ben blij dat mijn collega’s en ik ieder op onze eigen manier bijdragen aan de kwaliteit van toetsen en examens in Nederland.’