Leerlingvolgsysteem (Europees Nederland)

Besluiten over erkenning en een tussentijdse check van leerlingvolgsystemen voor Europees Nederland worden hieronder gepubliceerd.

2023-2024

Besluiten 2023-2024
Datum Aanbieder Omschrijving Soort beoordeling Besluit Documenten
6-7-2023 Boom Test Onderwijs Hoofdrekenen groep 3 t/m 8 Tussentijdse check, incidentele wijzigingen Vastgesteld Download hier
28-8-2023 Cito BV Leerling in Beeld
Begrijpend lezen, Taalverzorging en Rekenen groep 6 t/m 8
Tussentijdse check, incidentele wijzigingen Vastgesteld Download hier
2-2-2024 Boom Test Onderwijs Technisch Lezen Tekst groep 3 t/m 8 Tussentijdse check, incidentele wijzigingen Vastgesteld Download hier
2-2-2024 Boom Test Onderwijs Rekenen Wiskunde Contextrijk groep 6 t/m 8 Tienjaarlijkse erkenning Erkend Download hier
12-2-2024 Bureau ICE Taalverzorging groep 6 t/m 8 Tussentijdse check, incidentele wijzigingen Vastgesteld Download hier