Leerlingvolgsysteem (Europees Nederland)

Besluiten van het CvTE over erkenning en een tussentijdse check van leerlingvolgsystemen voor Europees Nederland worden hieronder gepubliceerd.

Tot 1 augustus 2023 was de Expertgroep Toetsen PO verantwoordelijk voor de erkenning van leerlingvolgsystemen. De besluiten van de Expertgroep zijn te vinden op de website expertgroeptoetsenpo.nl. De lopende erkenningen die door de Expertgroep Toetsen PO zijn toegekend, zijn overgenomen door het CvTE. Wanneer de erkenning van de Expertgroep afloopt, wordt het instrument beoordeeld door het CvTE. Op de website van de Rijksoverheid is een overzicht te vinden van alle erkende leerlingvolgsystemen, dus erkend door het CvTE of diens voorganger de Expertgroep Toetsen PO.

2023-2024

Besluiten 2023-2024

Datum Aanbieder Omschrijving Soort beoordeling Besluit Documenten
6-7-2023 Boom Test Onderwijs Hoofdrekenen groep 3 t/m 8 Tussentijdse check, incidentele wijzigingen Vastgesteld Download hier
28-8-2023 Cito BV Leerling in Beeld
Begrijpend lezen, Taalverzorging en Rekenen groep 6 t/m 8
Tussentijdse check, incidentele wijzigingen Vastgesteld Download hier
2-2-2024 Boom Test Onderwijs Technisch Lezen Tekst groep 3 t/m 8 Tussentijdse check, incidentele wijzigingen Vastgesteld Download hier
2-2-2024 Boom Test Onderwijs Rekenen Wiskunde Contextrijk groep 6 t/m 8 Tienjaarlijkse erkenning Erkend Download hier
12-2-2024 Bureau ICE Taalverzorging groep 6 t/m 8 Tussentijdse check, incidentele wijzigingen Vastgesteld Download hier
6-5-2024 Cito BV DMT Periodieke tussentijdse check Vastgesteld Download hier
14-5-2024 Cito BV AVI Periodieke tussentijdse check Vastgesteld Download hier
31-5-2024 Bureau ICE Taalverzorging groep 6 t/m 8, 1F-2F versie 2 Tussentijdse check, incidentele wijzigingen Vastgesteld Download hier
31-5-2024 Bureau ICE Rekenen groep 6 t/m 8, 1F-1S versie 2 Tussentijdse check, incidentele wijzigingen Vastgesteld Download hier