Doorstroomtoets Bonaire

Er wordt één doorstroomtoets aangeboden aan alle door het ministerie van OCW bekostigde basisscholen op Bonaire. Deze doorstroomtoets verschilt van de doorstroomtoetsen die in Europees Nederland worden aangeboden, omdat het naast rekenen, Nederlands als vreemde taal en Papiamentu toetst. Daarom heeft de doorstroomtoets voor het primair onderwijs (po) op Bonaire aangepaste regelingen beoordelingsnormen, toetswijzer en beoordelingskader. 

Op de bekostigde basisscholen op Bonaire mag alleen de door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) erkende en vastgestelde doorstroomtoets afgenomen worden. Het CvTE beoordeelt bij de vierjaarlijkse erkenning en jaarlijkse vaststelling de onderwijskundige, psychometrische en organisatorische kwaliteit van de doorstroomtoets. Het CvTE doet hierbij een beroep op experts van Stichting Cito en de adviescommissie. Aan de hand van deze adviezen neemt het CvTE een besluit over de vierjaarlijkse erkenning en jaarlijkse vaststelling van de doorstroomtoets voor het primair onderwijs op Bonaire.  

Het CvTE normeert ook de doorstroomtoets voor het primair onderwijs op Bonaire. Bij de normering doet het CvTE een beroep op Stichting Cito als adviseur.

Wat betreft procesinformatie voor de vierjaarlijkse erkenning, de jaarlijkse vaststelling en normering doorloopt de doorstroomtoets voor het po op Bonaire dezelfde stappen als de doorstroomtoetsen voor Europees Nederland. Lees meer over het stappenplan op de pagina Aanvraag