75 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets po taal en rekenen

Dit specifieke deel van de Toetswijzer beschrijft de keuzes die gemaakt zijn voor de onderdelen Taal en Rekenen bij het ...

Publicatie | 01-08-2015

Samenvatting opbrengsten onderzoeken commissie Bosker

In het voorjaar van 2014 heeft de commissie Bosker een rapport uitgebracht over de vraag in hoeverre de rekentoetsen / ...

Rapport | 01-07-2015

Resultaten Bosker vergelijking rekentoets en centraal examen wiskunde

In het voorjaar van 2014 heeft de commissie Bosker een rapport uitgebracht over de vraag in hoeverre de rekentoetsen / ...

Rapport | 01-07-2015

Resultaten Bosker vergelijking papieren en digitale afname

In het voorjaar van 2014 heeft de commissie Bosker een rapport uitgebracht over de vraag in hoeverre de rekentoetsen / ...

Rapport | 30-06-2015

Resultaten literatuuronderzoek commissie Bosker

In het voorjaar van 2014 heeft de commissie Bosker een rapport uitgebracht over de vraag in hoeverre de rekentoetsen / ...

Rapport | 24-06-2015

Resultaten Bosker onderzoek naar deelscores

In het voorjaar van 2014 heeft de commissie Bosker een rapport uitgebracht over de vraag in hoeverre de rekentoetsen/rekenexamens ...

Rapport | 24-06-2015

Resultaten Bosker tussenrapportage onderzoek naar clustervragen

In het voorjaar van 2014 heeft de commissie Bosker een rapport uitgebracht over de vraag in hoeverre de rekentoetsen / ...

Rapport | 24-06-2015

Verantwoording Centrale Eindtoets po

Met dit verantwoordingsdocument legt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) publiekelijk verantwoording af over de kwaliteit ...

Publicatie | 12-05-2015

Klachtprocedure College voor Toetsen en Examens

Deze folder bevat informatie over de klachtprocedure van het CvTE. Ook bevat de folder een klachtformulier voor het indienen van ...

Formulier | 01-05-2015

Jaarverslag CvTE 2014

Publicatie | 16-03-2015