63 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Persbericht: Leerlingresultaten Centrale Eindtoets 2017 bekend

Vanaf woensdag 10 mei zijn de leerlingresultaten beschikbaar voor de basisscholen die de Centrale Eindtoets 2017 hebben gemaakt.

Publicatie | 10-05-2017

Persmap Centraal examen 2017

De persmap Centraal examen 2017 bevat informatie over de centrale examens voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) in 2017.

Publicatie | 07-04-2017

Vacature voorzitter vaststellingscommissie natuurkunde havo

Het College voor Toetsen en Examens is op zoek naar een voorzitter voor de vaststellingscommissie havo.

Publicatie | 07-04-2017

Jaarverslag 2016

In het jaarverslag 2016 van het College voor Toetsen en Examens worden de activiteiten en resultaten wat betreft de uitvoering...

Publicatie | 16-03-2017

Brochure Toets- en Examenlijn

In deze brochure wordt ingegaan op de werkwijze van de Toets- en Examenlijn.

Brochure | 17-02-2017

Vacature clustermanager maatschappijvakken havo/vwo

Het CvTE zoekt per 1 september 2017 een clustermanager havo/vwo voor de maatschappijvakken (geschiedenis, aardrijkskunde,...

Publicatie | 16-02-2017

Memorie van Toelichting bij wet CvTE

Het College voor Toetsen en Examens is opgericht bij wet, de wet CvTE (2010). De wet CvTE bevat een memorie van toelichting,...

Convenant | 08-02-2017

Convenant van de ketenpartners voor centrale examens en toetsen

Het convenant beschrijft de samenwerking en de naleving van afspraken tussen het CvTE en zijn ketenpartners Cito en DUO. De...

Convenant | 08-02-2017

Onderwijsblad: Dolblij met een echt diploma

Steeds meer kinderen in het voortgezet speciaal onderwijs halen via het staatsexamen een echt diploma. Artikel van Anja Vink...

Publicatie | 16-01-2017

Vacature voorzitter vaststellingscommissie natuurkunde vmbo (nask1)

Het College voor Toetsen en Examens is op zoek naar een voorzitter voor de vaststellingscommissie natuurkunde vmbo (nask1).

Publicatie | 14-12-2016