Documenten

57 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Klachtprocedure College voor Toetsen en Examens

Deze folder bevat informatie over de klachtprocedure van het CvTE. Ook bevat de folder een klachtformulier voor het indienen...

Formulier | 01-05-2015

Jaarverslag CvTE 2014

Publicatie | 16-03-2015

Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets po wereldoriëntatie

Inhoudsverantwoording van de Centrale Eindtoets po voor de wereldoriënterende vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en...

Publicatie | 01-10-2014

Toetswijzer algemeen deel voor eindtoets po

Het Toetsbesluit PO (2014) schrijft voor aan welke voorwaarden alle eindtoetsen moeten voldoen. Dit zijn onder andere...

Publicatie | 27-08-2014

Tussenrapportage referentieniveaus 2013-2014

Deze rapportage doet verslag van de resultaten en andere bevindingen van de Centraal Ontwikkelde Examens (COE’s) Nederlandse...

Rapport | 15-08-2014

Staatsexamens Nt2 en de referentieniveaus taal

 Deze notitie gaat in op de relatie tussen de Staatsexamens en de Referentieniveaus Taal.

Publicatie | 01-07-2014

Nieuwsbericht nieuwe voorzitter College voor Examens

 Nieuwsbericht over benoeming van Pieter Hendrikse, voorzitter van het CvTE.

Persbericht | 28-05-2014

Jaarverslag CvE 2013

Publicatie | 24-03-2014

CvE-bijlage bij rapportage referentieniveaus 2012-2013

In dit document geeft het College voor Examens gegevens rondom de resultaten op de referentie-examens taal en rekenen in het...

Rapport | 26-12-2013

Rapportage referentieniveaus 2012-2013

Deze CvE-rapportage beschrijft het verloop van de pilots in de sectoren PO, VO en mbo voor het schooljaar 2012-2013. Daarnaast...

Rapport | 01-07-2013