Blogs

Examens voor de meeste leerlingen voorbij, maar nog níet voor staatsexamenkandidaten

In het reguliere voortgezet onderwijs worden eerst de eigen schoolexamens afgerond voordat de centraal schriftelijk examens in mei beginnen. Het centraal examen is daar het afsluitende examen. Voor staatsexamenkandidaten is dat nét andersom.

Pieter Hendrikse
Beeld: ©Het CvTE / Ruben Jorksveld
Pieter Hendrikse

De staatsexamens vo bestaan namelijk uit twee onderdelen: de centrale examens en de college-examens. De centrale examens zijn identiek aan die op reguliere scholen en worden ook op hetzelfde moment afgenomen. De college-examens bestaan per vak meestal uit een mondeling examen dat soms is aangevuld met een schriftelijk onderdeel. Het college-examen vervangt het schoolexamen uit het reguliere onderwijs en wordt ná het centraal examen afgenomen onder toezicht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De mondelinge college-examens vinden vooral plaats in juli.

Gelijkwaardig diploma

Niet iedereen is in staat om aan het reguliere onderwijs deel te nemen en daar examens af te leggen. De staatsexamens vo vormen voor veel kandidaten de mogelijkheid om toch dat diploma te halen op een manier die gelijkwaardig is aan de ‘gewone’ schoolexamens en centrale examens zoals iedereen die kent. Zo zijn er kandidaten die zich individueel voorbereiden op de examens in het voortgezet onderwijs. Ook zijn er kandidaten die afstandsonderwijs, onderwijs op een particuliere school of op een vso-school volgen.

Een diploma dat behaald is bij de staatsexamens vo is gelijkwaardig aan een diploma van een reguliere school en heeft dezelfde maatschappelijk waarde.

Maatwerk

Bovendien doen de staatsexamens recht aan juist die kandidaten die het niet lukt of gelukt is om hun diploma via de gebruikelijke route te behalen. Door per jaar in één of meerdere vakken examen af te leggen is het mogelijk om certificaten te verkrijgen en het behalen van een diploma te spreiden over een aantal jaren.

De staatsexamens vo worden afgenomen door speciaal geselecteerde examinatoren. Zij worden jaarlijks getraind in het afnemen van mondelinge examens. Examinatoren leren om kandidaten op hun gemak te stellen en structuur te bieden  als dat nodig is. Ook sluiten de examinatoren in de examinering aan bij de belevingswereld van kandidaten en worden die gestimuleerd om te laten zien over welke kennis ze beschikken.

Meer informatie over aanmelden?

Een kandidaat kan staatsexamens vmbo, havo of vwo afleggen in één of meerdere algemene (theoretische) vakken. Voor wie nu zakt zijn de staatsexamens van 2018 een optie om alsnog een diploma te halen... Aanmelden vóór 1 januari!

>> Meer weten over het aanmeldproces, kijk dan op de website van DUO.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

 • Hallo Aron!

  Kandidaten voor het staatsexamen kunnen zich aanmelden via DUO: https://duo.nl/particulier/staatsexamenkandidaat/u-doet-staatsexamen-vo/aanmelden-staatsexamen-vo.jsp. Veel succes!

  Namens het CvTE,
  Lotte den Tonkelaar

  Van: Lotte den Tonkelaar | 04-07-2017, 12:41

 • ik zou graag staatexamen willen doen

  Van: aron | 03-07-2017, 14:45