Blogs

Adaptieve Centrale Eindtoets: zodat elk kind kan laten zien wat het kan!

De discussie rondom de eindtoets in het basisonderwijs volg ik met meer dan grote belangstelling. Het CvTE is immers namens de overheid de leverancier van de Centrale Eindtoets po, een van de zes eindtoetsen waaruit scholen dit jaar konden kiezen.

Pieter Hendrikse
Beeld: ©Het CvTE / Ruben Jorksveld
Pieter Hendrikse

In de afgelopen weken zijn de schooladviezen heroverwogen in het geval de eindtoets hoger uitviel. Of dat tot meer bijstellingen van het schooladvies heeft geleid, is nog niet bekend. Vorig jaar gebeurde dat bij 1 op de 5 leerlingen voor wie heroverweging aan de orde was. Heroverwegen wil zeggen: de school bekijkt en bespreekt – in overleg met de ouders en het kind – óf ze het schooladvies zal bijstellen. De school is niet verplícht het advies omhoog bij te stellen.

Bijna de helft (44 procent) van de basisscholen voelt zich na de uitslag van de eindtoets die zij hebben afgenomen, onder druk gezet door ouders die willen dat hun kinderen naar een hogere vervolgopleiding gaan. Met onder meer als kop in het Algemeen Dagblad op 1 mei jl.: ‘Ouders pushen school om hoger eindadvies’. Maar gaat het daar nou om?

Kansenongelijkheid verkleinen

Meer bijstellingen van het schooladvies in het kader van kansengelijkheid is het overheidsdevies. Juist omdat blijkt dat het hoogopgeleide ouders wel lukt om de school te bewegen tot een hoger schooladvies en laagopgeleide ouders niet (als ze het al proberen). Als scholen over het algemeen meer zouden bijstellen, zou dat de kansenongelijkheid kunnen verminderen. Maar is dat de oplossing?

Laagopgeleide ouders zouden misschien meer handvatten moeten krijgen om te stimuleren dat zij het gesprek met de school aangaan over het schooladvies. Een campagne in de trant van ‘u wilt toch ook het beste voor uw kind…’ zou kunnen helpen. Waarbij ‘het beste’ de schoolcategorie is die het kind de meeste kansen biedt. Het gaat er uiteindelijk om dat ieder kind in 'n brugklas terechtkomt die het meest bij dat kind past.

De eindtoets en het schooladvies

Scholen worden ook aangesproken op de kwaliteit van hun advisering. Er zijn nog steeds scholen die niet voldoen aan de wettelijke plicht om bij een hoger eindtoetsadvies te heroverwegen (≠ bijstelling!). Deze scholen worden daarop door de inspectie gewezen. 
Er zijn scholen die van mening zijn dat de ‘foto’ (de eindtoets) niets meer toevoegt aan ‘de film’ (alle informatie waarover de school al beschikt om een schooladvies te geven). Ook zijn er regio’s waarbij het met een bijgesteld advies moeilijk is om nog een geschikte vo-school te vinden.

Gelukkig zijn er veel scholen die eindtoets zien als een van de ijkpunten om een goed beeld te krijgen van de leerlingen. Dit zijn de scholen die bij een hoger toetsadvies, de ‘foto’, hun schooladvies, de ‘film’ serieus nog een keer onder de loep nemen.

Digitale adaptieve Centrale Eindtoets – toets op maat

Het vergt heel wat om met een eindtoets écht waarde toe te voegen aan ‘de film’ van de school. Dat is nog niet zo eenvoudig. Met de digitale adaptieve Centrale Eindtoets die er vanaf 2018 is doen we dat door te zorgen voor:

  • een toets op maat die aantrekkelijk is en goed te maken voor ieder leerling; ook leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
  • een adaptieve toets waarin we zoveel mogelijk meten in een korte tijd; iedere leerling krijgt die vragen voorgelegd die informatie geven over zijn of haar vaardigheid.
  • een toets die een goede voorspeller is voor vervolgonderwijs door voortdurend te onderzoeken welke vaardigheidsniveaus voorspellend zijn voor succes in het voortgezet onderwijs.

Meer weten en in gesprek?

Neem deel aan het Congres & Carrousel Centrale Eindtoets op 7 juni aanstaande. Daar gaat het CvTE graag met u in gesprek over de (digitale adaptieve) Centrale Eindtoets vanaf 2018 en alle facetten die daarmee samenhangen.

Zie ook: Digitale adaptieve Centrale Eindtoets 2018

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.