Het CvTE wordt kwaliteitsbewaker doorstroomtoetsen en leerlingvolgsystemen

Vanaf 1 januari 2023 wordt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van doorstroomtoetsen en leerlingvolgsystemen (LVS) in Europees en Caribisch Nederland. Daarnaast wordt het CvTE vanaf 2024 verantwoordelijk voor het bewaken van de vergelijkbaarheid van de doorstroomtoetsresultaten (de normering).

Dit betekent ook dat de Centrale Eindtoets, die nu wordt aangeboden door het CvTE, in 2023 voor de laatste keer wordt afgenomen.

Wet doorstroomtoetsen po

In februari is het wetsvoorstel doorstroomtoetsen po aangenomen. De wet zorgt voor een aantal wijzigingen in de doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs. Zo gaat de eindtoets de doorstroomtoets heten, komt er één week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school en wordt de doorstroomtoets eerder in het jaar afgenomen dan de eindtoets. Zie voor meer informatie over de wijzigingen de website van de Rijksoverheid.

Nieuwe taak als kwaliteitsbewaker

Het CvTE krijgt vanaf 1 januari 2023 de wettelijke taak om de kwaliteit van de doorstroomtoetsen te bewaken. Ook gaat het CvTE de normering van de doorstroomtoetsen vaststellen, om zo de vergelijkbaarheid van de verschillende toetsen te bewaken.  

Daarnaast wordt het CvTE verantwoordelijk voor de erkenning van leerlingvolgsystemen.
Bekijk voor meer informatie over de nieuwe taken de website CvTE Toetsen po

Tot 1 augustus 2023 is de Expertgroep Toetsen PO actief en tot dan onder andere verantwoordelijk voor de eindtoetsen die in het schooljaar 2022-2023 worden afgenomen.

Centrale Eindtoets

Omdat het CvTE een nieuwe taak krijgt, wordt de Centrale Eindtoets in 2023 voor het laatst afgenomen. Lees hier meer over op www.centraleeindtoetspo.nl